Политичка мисла

  ПОЛИТИЧКА МИСЛА – тримесечен политички магазин (2003-2016)
  Од 2003 година во партнерство со фондацијата Конрад Аденауер-Канцеларија во Скопје, ИДСЦС го објавува тримесечниот политички магазин Политичка мисла. Секое издание тематски се занимава со актуелни и релевантни политички и општествени теми.
  Ова е најстарото и единствено списание од овој формат во Македонија кое се доставува до државните институции, политичките партии и академската заедница, граѓанските и меѓународни огранизации како и дипломатските претставништва.

  Филтрирај

  Авг/2021

  Политичка мисла број 62

  Научно списание / Политичка мисла

  Јун/2021

  Политичка мисла број 61

  Политичка мисла

  Дек/2020

  Политичка мисла број 60

  Mеѓународни односи / Научно списание / Политичка мисла

  Мај/2020

  Политичка мисла број 59

  ЕУ интеграција / Меѓународна политика / Надворешни работи / Научно списание / Политичка мисла

  Фев/2020

  Политичка мисла број 58

  Научно списание / Политичка мисла

  Дек/2019

  Политичка мисла број 57

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Дек/2018

  Политичка мисла број 56

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Сеп/2018

  Политичка мисла број 55

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Дек/2017

  Политичка мисла број 54

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Јун/2017

  Политичка мисла број 53

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Дек/2016

  Број 52: Политички елити, граѓанство и општествени промени

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Сеп/2015

  Број 51: Религија и религиски фундаментализам во 21. век

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација / Религија

  Мар/2015

  Број 49: Делиберација во јавниот и медиумскиот простор

  Медиуми и комуникации / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Дек/2014

  Број 48:Реформи во Јавната администрација и локална самоуправа

  Јавна администрација / Локална самоуправа / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Сеп/2014

  Број 47: Ефикасна пазарна економија и социјална (не)еднаквост

  Еднаквост / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Социјални прашања

  Јул/2014

  Број 46: Модели на безбедна и стабилна интеграција – сто години по Првата светска војна

  Безбедност / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Регион

  Мар/2014

  Број 45: Лидерството и институциите

  Добро владеење / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Дек/2013

  Број 44: Етнички конфликт: нови перспективи на старата реалност

  Eтнички прашања / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Окт/2013

  Број 43: Надворешна политика и аспекти на меѓународната дипломатија

  Меѓународна политика / Надворешни работи / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Окт/2013

  Број 42: Економски политики и стратегии во време на криза

  Економија / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Апр/2013

  Број 41: Избори и политички партии

  Избори / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Дек/2012

  Број 40: 10 години од Политичка мисла

  Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Сеп/2012

  Брoj 39: Енергетска и климатска ефикасност

  Енергетика / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Јун/2012

  Број 38: Медиуми и Слобода на Изразување

  Добро владеење / Медиуми и комуникации / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Апр/2012

  Број 37: Иднината на eвротo – предизвиците за финансиска стабилност

  Економија / ЕУ / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Мар/2012

  Број 36: Стратегии за регионална енергетска безбедност

  Безбедност / Енергетика / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Мар/2012

  Број 35: 20 Години од донесувањето на Уставот на Република Македонија

  Добро владеење / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Политички систем / Публикација

  Мар/2012

  Број 34: Етничка, социјална и полова еднаквост

  Eтнички прашања / Еднаквост / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Апр/2011

  Број 33: Предизвиците на образовната политика

  Наука и истражување / Област / Образование / Политичка мисла / Публикација

  Апр/2011

  Број 32: Предизвици при имплементирањето на правото во Македонија и регионот

  Добро владеење / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 31: Регионална соработка на Западен Балкан на пат кон ЕУ и НАТО

  ЕУ интеграција / НАТО / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Регион

  Фев/2011

  Број 30: Политичката мисла во цивилното општество

  Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 29: Климатските промени и енергетската политика

  Енергетика / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 28: Пазарни економии во криза: кон закрепнување?

  Економија / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 27: 20 години по падот на Берлинскиот ѕид

  Меѓународна политика / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Регион

  Фев/2011

  Број 25: Демократски институции и имплементација

  Добро владеење / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 24: Вредности на политичкиот плурализам

  Избори / Јавна администрација / Меѓународна политика / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 23: Заштита на човековите права и правата на малцинствата во Европа

  Eтнички прашања / Област / Политичка мисла / Публикација / Човекови права

  Фев/2011

  Број 22: “НATO по самиитот во Букурешт”

  НАТО / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Регион

  Фев/2011

  Број 21: “Религиозни слободи и дијалог”

  Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Религија

  Фев/2011

  Број 20: “Економија и слободна трговија”

  Економија / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 19: “Новиот изглед на Балканот”

  Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Регион

  Фев/2011

  Број 18: “Европска унија и НАТО”

  ЕУ / НАТО / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 17: “Европската заедница и 50 год. Римскиот договор”

  ЕУ / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 15: “Политички вредности и процеси”

  Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Човекови права

  Фев/2011

  Број 14: “Избори 2006”

  Избори / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 13: “Владеење на правото”

  Добро владеење / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 12: “Регионална безбедност”

  Безбедност / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Регион

  Фев/2011

  Број 11: “Европски профил на политичар”

  ЕУ / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 10: “Предизвици на новата меѓународна политика”

  Меѓународна политика / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 9: “Локална самоуправа”

  Децентрализација / Локална самоуправа / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Политички систем / Публикација

  Фев/2011

  Број 8: “Религија, етика, толеранција”

  Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Религија

  Фев/2011

  Број 7: “Европа 2004”

  ЕУ / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 6: “Избори, кампањи, лидерство”

  Избори / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 5: “Сиромаштија”

  Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Социјални прашања

  Фев/2011

  Број 4: “Глобализација”

  Mеѓународни односи / Глобализација / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 3: “Образование”

  Наука и истражување / Област / Образование / Политичка мисла / Публикација

  Јан/2011

  Број 2: “Новата (не)безбедност”

  Безбедност / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Јан/2011

  Број 1: “Големиот предизвик ЕВРОПА”

  ЕУ / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација