Градиме капацитети

  item

  Повик за помлад истражувач во рамки на ИДСЦС Центарот за добро управување

  Институт за демократија „Социетас Цивилис“(ИДСЦС), во рамки на Центарот за добро управување, распишува оглас за помлад истражувач со целосно работно време (40 часа неделно)...

  item

  Повик за обука за истражувачки методи и дисеминација на истражувачки продукти

  Институтот за Демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во соработка со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) – Гостивар и Организацијата на Жени од Општина Свети...

  item

  Повик за обука за ЕУ проектен дизајн и менаџмент за граѓански организации

  Институтот за Демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во соработка со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) – Гостивар и Организацијата на Жени од Општина...

  item

  Студија „Од нацрт до закон: Креирање политики и граѓанско учество“

  Jавната политика е јасно или прикриено насочена акција, утврдена и имплементирана од јавната власт. Во многу примери, јавна политика е и она што државата...

  item

  Работилница на СЕЛДИ во Брисел: Мора да се зголеми отпорноста кон корупција во Југоисточна Европа

  Како да се засили отпорноста кон корупцијата и да се спречи „заробувањето на државите“ од корумпирани елити е тема на која во Брисел се...

  item

  Институционален развој на ИДСЦС преку грант од Цивика мобилитас

  Институционален грант за развој на својот капацитет како граѓанска организација денеска доби Институтот за демократија „Социетас цивилис“ од програмата за поддршка на граѓанското општество...

  item

  Обука за техники на истражувачко новинарство во јавните набавки

  Интернет системите за јавни набавки и јавните податоци кои ги поседуваат институциите можат да пружат доволно индиции и докази за откривање на случаи на...

  item

  Завршна конференција од „Агора сесии“: Механизмите за партиципативно креирање политики не функционираат

  За еден граѓанин да се вклучи во процесите на креирање на јавни политки во Македонија потребно му е многу работа, трпение, знаење, внимание, информираност...

  item

  Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите

  Институтот за демократија “Социeтас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) заедно со партнерите Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Организација на жените на општина...

  item

  Агора сесија: Прецизирани предлозите на граѓанските организации за програмата за работа на Владата

  Борба против корупцијата на сите нивоа, деполитизација на институциите и прочистување на медиумите од државни реклами и говор на омраза. Ова се трите теми...

  item

  Краток документ на јавни политики: Во лавиринтите на циклусот на креирање политики

  Овој краток документ за јавна политика има за цел да ги претстави основите кои го определуваат партиципативното креирање политики во Република Македонија. Партиципативното креирање...

  item

  Организирана обука за проценка на влијание на регулатива за граѓански организации

  Граѓанските организации можат да влијаат и да учествуваат во создавањето на политиките, но и да направат проценка какви ќе бидат последиците од конкретна промена...

  item

  Календар на јавни политики

  Институтот за демократија „Социетас цивилис“ Скопје (ИДСЦС), во рамки на проектот „Агора сесии – практикување на партиципативно креирање политики“, воведува електронски Календар на јавни...

  item

  ИДСЦС на TRAIN семинар во Белград

  Оваа година, Миша Поповиќ од ИДСЦС учествува во TRAIN програмата на DGAP. Со цел негување на дијалогот при креирање политики, оваа програма овозможува тренинг...

  item

  Алумни мрежа

  Егзона Арифи Како практикант на ИДСЦС бев дел од проектот „Собранието под лупа. Засулување на политичката дебата и делиберативниот дискурс“. Поминатото време ми помогна...

  item

  Работилница „Транспарентно буџетирање базирано на перформанси“

  На 25 и 26 ноември 2014 година, Центарот за економски анализи (ЦЕА) и Институтот за демократија „Социетас Цивилис“-Скопје (ИДСЦС) одржаа работилница на тема „Транспарентно...

  item

  Повик за консултант

  Институтот за демократија Социетас Цивилис – Скопје (ИДСЦС) објавува повик за Консултант за подготовка на методологија за Проценка на ризикот од корупција на три...

  item

  ЦЕА и ИДСЦС реализираа студиска посета во Финска за македонски државни службеници

  Државни службеници од седум министерства и државни институции кои работат на планирање и извршување на буџетот во своите институции учествуваа на студиска посета во...

  item

  Втор циклус обуки за ГО за застапување и комуникациски вештини

  Активисти од осум граѓански организации 20-ти и 21-ви октомври 2014, како дел од проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната...

  item

  Собранието под лупа: Обука за аргументирана дебата за политичките подмладоци

  Кои се клучните карактеристики на делиберативната (дебатна) демократија, кои се досегашните сознанија за квалитетот на дебатите во Собранието и како да се подобрат политичките...

  item

  Први две работилници за застапување и комуникациски вештини

  Како дел од проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“, на 8-ми и 9-ти октомври 2014 во просториите на...

  item

  Индекс за квалитет на дебата

  „Индексот за квалитет на дебата“ овозможува секој поединечен говор изнесен на седниците да се кодира според неколку главни карактеристики: – Степен на аргументираност на...

  item

  Тренинг за грантистите на „Граѓанската мрежа“

  На 25 јули 2014 во Квинс хотелот во Скопје, се одржа тренинг за истражувачки методи и подготовка на документи за јавни политики, наменет за...

  item

  ИДСЦС на СЕЛДИ регионалната работилница

  Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС) на 19 и 20 јуни 2014 во Истанбул, Турција, учествуваше на состанокот на управниот одбор и работилницата...

  item

  Повик за грантови

  Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС), Охрид институтот за економски стратегии и меѓународни односи (ОИ) и Македонскиот институт за медиуми (МИМ) во рамки...

  item

  Зголемување на транспарентноста и отчетноста преку буџетирање по перформанси

  Проектот „Зголемување на транспарентноста и отчетноста преку буџетирање по перформанси” го имплементираат Центар за економски анализи (ЦЕА) и Институтот за демократија “Социетас цивилис”- Скопје...

  item

  ИДСЦС започнува проект за спречување на конфликт на интереси и споил системот во јавната администрација

  Институтот за демократија СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС Скопје (ИДСЦС), во партнерство со Охрид институтот за економски стратегии и меѓународни односи (ОИ) и Македонскиот институт за медиуми...

  item

  Тренинг за анти-корупција во Скопје

  На 7-8 Ноември 2013 година, Центарот за демократски студии, како координатор на иницијативата „Водство за развој и интегритет во Југоисточна Европа“ (СЕЛДИ) во соработка...

  item

  Семинар по Квалитативни Методи во Будва – Црна Гора

  Во организација на RRPP програмата тимот на проектот „Европеизација преку имплементација на правото во Западен Балкан“ присутвува на тридневниот семинар за Кавлитативни Методи кој...

  item

  Обука за обучувачи во рамките на проектот- “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите “ во Осогово

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”,...

  Обука за обучувачи во рамките на проектот- “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите “ во Осогово

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 07...

  item

  Обука за зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Маврово

  Последната од циклусот обуки за подготовка на ЕУ проектни апликации како дел од проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на...

  item

  Обука за зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Маврово

  Последната од циклусот обуки за подготовка на ЕУ проектни апликации како дел од проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на...

  item

  Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Скопје

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 14-15...

  item

  Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Скопје

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 14-15...

  item

  Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Крушево

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”,...

  item

  Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Крушево

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 10-11...

  item

  Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Пробиштип

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 27-28...

  item

  Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Пробиштип

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 27-28...

  item

  Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Велес

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 17–...

  item

  Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Велес

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 17–...

  item

  Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Струмица

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”,...

  item

  Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Струмица

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 13–...

  item

  Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Струга

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”,...

  item

  Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Струга

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 29...

  item

  Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Берово

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”,...

  item

  Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Берово

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 15...

  item

  Спроведена прва активност – фокус групи

  Проектот е финансиран од Европската Унија.                                    ...

  item

  Обуки за Унапредување на Медиумската писменост во Куманово

  На 4 – 5ти и 11-12 март 2011  во Куманово се оддржаа  обуки со цел  “Унапредување на медиумската писменот во образованието во Република Македонија”....

  item

  Обуки за Унапредување на Медиумската писменост во Тетово

  На 4 – 5ти и 11-12 март 2011 и во Тетово се оддржаа  обуки со цел “Унапредување на медиумската писменот во образованието во Република...

  item

  Обука за унапредување на медиумската писменост во Велес

  30 професори по мајчин јазик од основните училишта од Велес, на 18 и 19 Февруари 2011 година, ги продлабочија своите теоретски знаења како и...

  item

  Информации за проектот

    Проектот е финансиран од Европската Унија.                                  ...

  item

  Прва обука за медиумска писменост во 2011 – Струмица

  Обуката која се одржа во Струмица на 29 и 30 јануари го означи почетокот на обуките за медиумска писменост во 2011 година. На обуката...

  item

  Обуки за медиумска писменост во Струмица

  Во рамки на проектот “Унапредување на медиумската писменост во образованието во Македонија” на 26 и 27 Ноември 2010 во Струмица беше оддржана обука за...

  item

  Обуки за медиумска писменост во Прилеп

  Предраг Ристиќ, Дејан Андонов, Владимир Мисев и Марко Трошаноски на 15 и 16 октомври 2010 во Прилеп оддржаа обуки од областа на медиумската писменост,...

  item

  Обуки за медиумска писменост во Кавадарци

  Во рамките на втората фаза на проектот “медиумска писменост” , на 17-18 септември и 1-2 октомври беа оддржани обуки во Кавадарци, Неготино и Демир...

  item

  Обуки за медиумска писменост во Битола

  На 26 и 27 август и 3 и 4 септемви 2010 во Битола беа оддржани две обуки за медиумска писменост. Предавачите Сеад Џигал, Дејан...

  item

  Обуки за медиумска писменост во Охрид

  Во рамките на проектот “медиумска писменост” во Охрид на 21-22 и 23-24 јуни 2010 беа спроведени обуки во кои учествуваа над 70 професори од...

  item

  Старт на обуките за медиумска писменост

  Што е медиумска писменост и како нејзините принципи да се имплементираат во наставната програма за основно и за средно образование, беше тема на обуката...

  item

  Испитување на јавното мислење

  Со повеќегодишната работа во доменот на испитување на политичкото јавно мнение, ИДСЦС се стекна со одлично реноме. Причината за тоа се испитувањата кои ги...