Архива

Category Archive for "Зајакнување на Граѓанското општество преку градење на капацитетите"

Обука за обучувачи во рамките на проектот- “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите “ во Осогово

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 07 и 08 декември во Осогово се оддржа обуката за обучувачи. Предавач на обуката беше Ристо...

item

Обука за зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Маврово

Последната од циклусот обуки за подготовка на ЕУ проектни апликации како дел од проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”,  се одржа на 24-25 ноември и 1-2...

item

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Скопје

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 14-15 ноември и 21-22 ноември во Скопје се оддржа седмата обука за подготовка на ЕУ проекти.

item

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Крушево

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 10-11 ноември и 17-18 ноември во Крушево се оддржа шестата обука за подготовка на...

item

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Пробиштип

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 27-28 октомври и 3-4 ноември во Пробиштип се оддржа четвртата обука за подготовка на ЕУ проекти.

...

item

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Велес

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 17– 18 октомври и 25 -26 октомври во Велес се оддржа четвртата обука за подготовка на...

item

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Струмица

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 13– 14 октомври и 20 -21 октомври во Струмица се оддржа третата обука за...

item

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Струга

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 29 – 30 септември и 6 -7 октомври во Струга се оддржа втората обука...

item

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Берово

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 15 – 16 и 22 -23 септември во Берово се оддржа првата обука за...