Архива

  Category Archive for "Унапредување на медиумската писменост"
  item

  Унапредување на медиумската писменост во образованието во Македонија

  Основни информации за проектот „Унапредување на медиумската писменост во образованието во Македонија“ Mедиумската писменост е дефинирана како способност за ефикасно комуницирање (споделување, разбирање или ширење) на информации и на знаење преку медиумите или од нив. Поради тоа медиумската писменост...

  item

  Обуки за Унапредување на Медиумската писменост во Куманово

  На 4 – 5ти и 11-12 март 2011  во Куманово се оддржаа  обуки со цел  “Унапредување на медиумската писменот во образованието во Република Македонија”. Со обуките беа опфатени над 60 наставници по мајчин јазик од основните и средните училишта...

  item

  Обуки за Унапредување на Медиумската писменост во Тетово

  На 4 – 5ти и 11-12 март 2011 и во Тетово се оддржаа  обуки со цел “Унапредување на медиумската писменот во образованието во Република Македонија”. Со обуките беа опфатени над 70 наставници по мајчин јазик од основните и средните...

  item

  Обука за унапредување на медиумската писменост во Велес

  30 професори по мајчин јазик од основните училишта од Велес, на 18 и 19 Февруари 2011 година, ги продлабочија своите теоретски знаења како и практични вештини за пренесување знаење на своите ученици од областа на медиумската писменост. Предавањата беа...

  item

  Информации за проектот

  Основни информации за проектот „Унапредување на медиумската писменост во образованието во Македонија“ Mедиумската писменост е дефинирана како способност за ефикасно комуницирање (споделување, разбирање или ширење) на информации и на знаење преку медиумите или од нив. Поради тоа медиумската писменост...

  item

  Прва обука за медиумска писменост во 2011 – Струмица

  Обуката која се одржа во Струмица на 29 и 30 јануари го означи почетокот на обуките за медиумска писменост во 2011 година. На обуката присуствуваа 29 наставници од основните училишта од повеќе населени места околу Струмица. На различни теми,...

  item

  Обуки за медиумска писменост во Струмица

  Во рамки на проектот “Унапредување на медиумската писменост во образованието во Македонија” на 26 и 27 Ноември 2010 во Струмица беше оддржана обука за наставен кадар од основните школи . На оваа обука присуствуваа 22 професори од основните школи...

  item

  Обуки за медиумска писменост во Прилеп

  Предраг Ристиќ, Дејан Андонов, Владимир Мисев и Марко Трошаноски на 15 и 16 октомври 2010 во Прилеп оддржаа обуки од областа на медиумската писменост, каде беа опфатени наставници по мајчин јазик од Прилеп, Крушево и Македонски Брод. Овие обуки...

  item

  Обуки за медиумска писменост во Кавадарци

  Во рамките на втората фаза на проектот “медиумска писменост” , на 17-18 септември и 1-2 октомври беа оддржани обуки во Кавадарци, Неготино и Демир Капија. Предавачите Сеад Џигал, Александра Теменугова, Владимир Мисев и Дејан Андонов ги обучуваа наставниците по...

  item

  Обуки за медиумска писменост во Битола

  На 26 и 27 август и 3 и 4 септемви 2010 во Битола беа оддржани две обуки за медиумска писменост. Предавачите Сеад Џигал, Дејан Андонов, Петрит Сарачини и Александра Теменугова ги пренесуваа знаењата од областа на медиумската писменост на...