Архива

  Category Archive for "ТРАИН"
  item

  Надминување на етничката сегрегација во училиштата – бриф

  Институтот за демократија СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС – Скопје (ИДСЦС), во соработка со граѓанската организација „Зашто не“ од Сараево, Босна и Херцеговина, го објавија брифот за јавна политика „Надминување на етничката сегрегација: Како да се интегрираат јавните училишта во Македонија и...

  item

  ИДСЦС на работилница во Брисел

  Сара Барбиери и Јован Близнаковски од ИДСЦС учествуваа на последната од трите работилници организирани во рамките на програмата ТРАИН 2013. Работилницата беше спроведена од ДГАП – Германскиот совет за меѓународни односи во Брисел во периодот 10-14 ноември. Учесниците дискутираа...

  item

  ИДСЦС на ТРАИН 2013

  ИДСЦС,  заедно со Босанската невладина организација „Зашто не“, се избрани да учествуваат на ТРАИН програмата во 2013. ИДСЦС и Зашто не ќе изработат документ за јавни политики на тема Етничка сепарација и дискриминација во јавните училишта во Македонија и...