Архива

  Category Archive for "Think & Link: „Регионалната програма за политики“"
  item

  Дали антикорупцискиот модел дава резултати во Македонија? – Клучни фактори кои го прават еден модел успешен

  Оваа студија за националната политика за антикорупција го поставува прашањето “Дали антикорупцискиот модел носи резултати во Македонија?“ Со цел да се одговори тоа прашање, оваа студија ги разгледа клучните фактори кои носат резултати во борбата против корупција во две други...

  item

  Think and Link „Регионална Програма за Политики“

  Институтот за демократија е избран да учествува во “Think and Link” Регионалната програма за политики на Европскиот фонд за Балканот.  Во рамките на оваа програма Институтот за демократија ќе работи на истражување и ќе подготви студија за јавна политика...