Архива

    Category Archive for "Мојот избор 2011"
    item

    Информации за проектот

    Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) заедно со Институтот за демократија Социетас Цивилис (ИДСЦС) и Македонскиот институт за медиуми, започна проект Платформа за интегрирано набљудување на изборите. Целта на проектот е да се придонесе за фер и демократски избори,...