Архива

  Category Archive for "Локални јазични политики за немнозинските заедници"
  item

  Промоција на студија за локалните јазични политики

  Недостасуваат пари и луѓе за спроведување на службената употреба на јазиците на немнозинските заедници на локално ниво. Ова е генералната слика во 31 единица на локалната самоуправа кои користат повеќе од еден јазик во службена употреба и кои опфаќаат...

  item

  ИДСЦС со проект за локални јазични политики

  Во периодот ноември-април 2013, Институтот за демократија СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС – Скопје (ИДСЦС) ќе го спроведува истражувачкиот проект „Локални јазични политики за немнозинските заедници – алатки за поефективна употреба”. Целта на проектот е да ги информира локалните органи за донесување...