Архива

  Category Archive for "Корупција и транспарентност кај општините"
  item

  Промотивни настани на субгрантистите од граѓанската мрежа за спречување на корупција на локално ниво

  Во текот на октомври и ноември 2014 година петнаесет организации чии проекти беа селектирани да бидат субгрантирани во рамките на нашиот проект „Мрежа на граѓански организации за спречување конфликт на интереси на локално ниво“ одржаа по еден промотивен настан...

  Корупција и транспарентност кај локалната самоуправа во Македонија

  Ова истражување има за цел да укаже на системските недостатоци при процесот на мониторинг на работата на локалната самоуправа во Македонија. Ќе се истражува во колкава мерка правните процедури се имплементираат преку соодветни политики и практики, и колкав е...