Архива

  Category Archive for "РРПП – Европеизација на Западен Балкан"
  item

  Публикација: Европеизација на Западен Балкан преку имплементација на правото

  Во рамките на неодамна завршениот проект „Европеизација на Западен Балкан преку имплементација на правото“ Институтот за демократија СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС Скопје со финансиска помош на швајцарската агенција за развој и соработка во рамките на регионалната програма за поддршка на истражувања...

  item

  ИДСЦС на Интернациoнална Конференција во Загреб

  Координаторот на проектот со наслов „Европеизација на Западен Балкан преку имплементација на правото“, Зоран Илиевски, ги презентираше резултатите од истражувачкиот проект на интернационалната конференција насловена „ЈИЕ и иднината на ЕУ“ во Загреб од 8ми до 11ти Октомври 2013 година....

  item

  Одржана конференција во Охрид

  Â На 11.09.2013 во хотел „Пела“ во Охрид се одржа завршната конференција од проектот „Европеизација на западен балкан преку имплементација на правото“ организирана од ИДСЦС како имплементатори на проектот финансиран од РРПП програмата на Швајцарската Агенција за Поддршка. На...

  item

  РРПП – Финална конференција во Охрид

  Во рамките на проектот „Европеизација преку имплементацја на правото во Западен Балкан“ на 11.09.2013 во Хотел ПЕЛА на охридското крајбрежје ќе биде организирана научна конференција со следната агенда: https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2013/09/idscs%20conference%20ohrid.pdf.

  item

  Презентација на проектот на РРПП конференција во Белград

  Проектниот координатор Зоран Илиевски и Марко Кмезиќ во улога на истражувачки координатор на проектот „Европеизација на Западен Балкан низ имплементација на правото“ ги презентираа проетните заклучоци и препораки на годишната конференција на РРПП одржана во Белград. Конференцијата насловена како...

  item

  Презентација на проектот „Европеизација на Западен Балкан преку в ладеење на правото“ на АСН во Њу Јорк

  На годинашното издание на АСН во Њу Јорк беше презентиран проектот „Европеизација на Западен Балкан преку имплементација на правото од страна на Марко Кмезиќ во улога на главен научно-истражувачки координатор на проектот кој е имплементиран од страна на Институтот...

  item

  Конференција од РРПП проектот „Европа, тука и таму: Анализа на европеизацискиот дискурс на Балканските медиуми

    Процесот на евроинтегрирање најчесто се смета за топ приоритет на сите земји од Западен Балкан. Поширокиот процес на европеизација навлегува и подабоко во институциите и општеството, и дава простор за издигнување на натпреварувачки дискурс поврзан со минатото, сегашноста...

  item

  Настани

  Настани во организација на РРПП програмата Семинар по квалитативни методи во Будва Надминување на кризата со ЕУ проширувањето – Напуштање на чекалната за ЕУ Финална конференција во Охрид ИДСЦС на Интернацинална Конференција во Загреб РРПП – Финална конференција во...

  item

  Надминување на кризата со ЕУ проширувањето – Напуштање на чекалната за ЕУ

  Надминување на кризата со ЕУ проширувањето – Напуштање на чекалната за ЕУ Центарот за Југоисточни Европски студии од Универзитетот во Грац во соработка со Европскиот Фонд за Балканот, Österreichische Gesellschaft für Europapolitik, Südosteuropa Gesellschaft, Europe Direct Steiermark, со поддршка...

  item

  Семинар по Квалитативни Методи во Будва – Црна Гора

  Во организација на RRPP програмата тимот на проектот „Европеизација преку имплементација на правото во Западен Балкан“ присутвува на тридневниот семинар за Кавлитативни Методи кој се одржува во Будва од 20 до 22 Јуни 2012 година. На овој семинар ќе...