Архива

  Category Archive for "Развој на капацитети, соработка и култура во надзорот врз безбедносните сектори во Албанија, Косово и Северна Македонија (ДЕКОС)"
  item

  Подобрување на положбата во врска со информациите во парламентите во Албанија, Косово и Северна Македонија

  Како и во повеќето земји, и парламентите во Албанија, Косово и Северна Македонија се засегнати од парадокс со информации: парламентарците се преплавени со информации, а има недостиг од конкретни информации врз основа на кои можат да ја базираат работата....

  item

  Зајакнување на надзорот над разузнавањето во Албанија, Косово и Северна Македонија

  Иако е голем предизвик да се воспостави демократски надзор над разузнавачката заедница во демократиите во развој како Албанија, Косово и Северна Македонија, тоа е сепак од суштинска важност. Во секоја држава разузнавачките служби обично имаат неспоредливи овластувања за собирање,...

  item

  Влијанието на Ковид-19 на владеењето и демократскиот надзор: Случаите на Албанија, Косово и Северна Македонија

  Пандемијата на Ковид-19 тешко го погоди Западниот Балкан. Не само што ова беше (и уште е) закана за здравјето и благосостојбата на граѓаните, туку е и искушение за младите демократски институции. Владините чекори за борба против Ковид-19 и последователниот...

  item

  ИДСЦС и ЦЕСС спроведоа интервјуа со засегнати страни поврзани со надзорот над безбедносниот сектор

  Во рамки на истражувачката компонента на проектот “Развој на капацитети, соработка и култура во надзорот врз безбедносните сектори во Албанија, Косово и Северна Македонија (ДЕКОС)”, во периодот од 2 до 6 декември 2019, беа реализирани состаноци и интервјуа со...

  item

  Развој на капацитети, соработка и култура во надзорот врз безбедносните сектори во Албанија, Косово и Северна Македонија (ДЕКОС)