Архива

  Category Archive for "Програма на УСАИД за борба против корупција"
  item

  Како до интегритет во Државната комисија за спречување на корупцијата?

  Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) е една од клучните институции во македонскиот систем за борба против корупцијата. Таа е замислена како водечка институција за превенција – клучна во создавањето предуслови за останатите институции на политичкиот систем да...

  item

  Барање да не се усвои и да се врати на дополнување Годишниот извештај за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата во 2016 г.

  Платформата на граѓански организации за борба против корупција ја повикува Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците да донесе Заклучок со кој на Собранието ќе му предложи да не го усвои Годишниот извештај за работа на Државната комисија...

  item

  ИДСЦС ќе ја администрира работата на Платформата за борба против корупцијата

  нститутот за демократија „Социетас цивилис“ на собранието на Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата е избран во следните три години да ја администрира работата на ова тело во кое членуваат 15 граѓански организации. Тоа значи дека во...

  item

  Корупцијата во Македонија расте, отпорот слабее

  Коруптивниот  притисок  од  страна  на  службените  лица (барање на мито или услуга)  и  вклученостa  од  страна  на граѓаните  бележат  зголемување  споредбено  со  истражувањето  од  2014  година. Ова значи раст на административната корупција. Ако во 2014 г. секој четврти полнолетен...

  item

  Антикорупциска конференција во Скопје: Заробената држава не е повеќе само метафора

  Прашањата за борба против корупцијата во земјите од Западен Балкан и Турција беа тема на регионалниот форум наречен „Справување со корупцијата и заробената држава во Југоисточна Европа“ што се одржа на 29 и 30 октомври 2016 година во Скопје,...

  item

  Проценет ризикот за корупција во четири институции

  Во текот на 2015 и 2016 година, ИДСЦС спроведуваше проценка на ризици од корупција во областите здравство и образование. Проценката на ризици од корупција претставува инструмент за добро управување преку кој се лоцираат процедури и пракси кои се под...

  item

  Доделени награди за новинарски истражувања за корупција

  Индиции за користење на земјоделските субвенции за политичка корупција, кои се и чии се фирмите поврзани со случајот „Транспортер“ и што треба да се направи за да се заплени имот од случаи со корупција. Ова се темите на кои...

  item

  Обука за техники на истражувачко новинарство во јавните набавки

  Интернет системите за јавни набавки и јавните податоци кои ги поседуваат институциите можат да пружат доволно индиции и докази за откривање на случаи на клиентелизам, корупција или злоупотреба на јавните пари во процесите на јавни набавки. Со таа цел...

  item

  Јавна реaкција до Државната комисија за спречување на корупцијата

  Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата, денес (12 април 2016 година) упати јавен повик до Државната комисија за спречување на корупција да го почитува Законот за спречување на корупција врз основа на кој е формирана. Јавната реакција...

  item

  Повторен повик на Платформата за борба против корупцијата до Јавното обвинителство

  Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата уште еднаш упати повик до Јавното обвинителство за поефикасно и потранспарентно постапување по прашањата кои се однесуваат на наводните злоупотреби, незаконитото постапување, корупцијата и нарушувањето на човековите права кои се наведуваат...