Архива

    Category Archive for "Премостување на јазот помеѓу формалните процеси и неформалните практики кои ја обликуваат судската култура на Западен Балкан"
    item

    ИДСЦС ја организираше конференцијата „Премостување на јазот помеѓу формалните процеси и неформалните практики кои ја обликуваат судската култура на Западен Балкан“

    Институтот за демократија ја организираше конференцијата “Премостување на јазот помеѓу формалните процеси и неформалните практики кои ја обликуваат судската култура на Западен Балкан” со која најави почеток на истоимениот двегодишен проект. Целта на конференцијата беше да поттикне конструктивна дискусија...