Архива

Category Archive for "Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија"
item

Отворен повик за дизајнерски услуги

Отворениот повик за дизајнерски услуги е во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија” (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) – финансиран со помош од Обединетото Кралство преку...

item

Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија

item

Отворен повик за правен експерт

Отворениот повик за правен експерт е во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија” (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) – финансиран со помош од Обединетото Кралство преку...