Архива

Category Archive for "Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија"
item

Video: Fatkeqësi është mos ketë plan për fatkeqësi

Nga autoritetet tona lokale, duhet të kërkojmë dhe të presim të kenë plane për zvogëlimin e rreziqeve nga fatkeqësi dhe katastrofa. Pa këtë, çdo gjë tjetër që do të bëjnë, si rrugë, parqe, infrastrukturë, lehtë mund të rrezikohet. Ky...

Инфографик: Паметното планирање може да спречи незгоди и катастрофи

Инфографик: Паметното планирање може да спречи незгоди и катастрофи Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија”, финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада...

item

Видео: Несреќа е да се нема план за несреќи

Од нашите локални власти, треба да бараме и да очекуваме да имаат планови за намалување на ризици од несреќи и катастрофи. Без тоа, се друго што ќе направат, како патишта, паркови, инфраструктура, лесно може да биде загрозено од несреќи...

item

Инфографик: Побарај од твојата општина да спречи наместо да лечи

Инфографик: Побарај од твојата општина да спречи наместо да лечи Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија”, финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската...

item

Инфографик: Општините треба да имаат однапред подготвени сценарија како да работат во време на криза

Инфографик: Општините треба да имаат однапред подготвени сценарија како да работат во време на криза Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија”, финансиран од Владата на Обединето...

item

Отворен повик за експерт за стратешко планирање

Отворениот повик за експерт за стратешко планирање е во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија” (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) – финансиран со помош од Обединетото...

item

Отворен повик за експерт(ка) за управување со кризи

Отворениот повик за експерт(ка) за управување со кризи е во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија” (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) – финансиран со помош од...

item

Повик за промотивни услуги за проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините”

Отворениот повик за промотивни услуги е во рамки на проектот (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) – финансиран со помош од Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство, имплементиран од Институт за демократија “Социетас Цивилис”...

item

Отворен повик за дизајнерски услуги

Отворениот повик за дизајнерски услуги е во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија” (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) – финансиран со помош од Обединетото Кралство преку...

item

Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија