Архива

Category Archive for "Проект 463"
item

Infographic: Cilat organizata janë të mbështetura në komunat të Shkupit?

Studimi i shkurtër i politikës publike: Zëri 463 – Ku dhe si shpenzohen mjetet për organizatat joqeveritare?

item

Инфографик: Какви граѓански организации поддржуваат скопските општини

Линк до инфографикот на Албански јазик: Infographic: Cilat organizata janë të mbështetura në komunat të Shkupit? Податоците во инфографиците се извлечени од краткиот документ за јавни политики: „Ставка 463: Каде и како се трошат средствата за невладините организации“

item

Краток документ за јавни политики: Каде и како се трошат средствата за невладините организации

Кратката студија на јавна политика е произлезена како резултат на истражувањето кое се спроведе во 10 единици на локална самоуправа во град Скопје, вклучително и градот Скопје. Истражувањето се одвиваше во рамки на проектот „Проект 463: Мониторинг на трансферите...

item

Проект 463: Одлука за избор на најдобар понудувач

Врз основа на член 30 од Статутот на Институт за демократија “Социетас цивилис” Скопје донесен на ден 03.04.2016, претседателот на ИДСЦС ја донесе следнава: Одлука за избор на најповолен понудувач:  По отворениот повик 0507-049/17 од 09.02.2017 за консултантски услуги...

item

Проект 463: Продолжување на рок за понуди за дизајнерски услуги

Ве известуваме дека рокот за Повикот за консултантски услуги со број 0507-049/17 од 09.02.2017 е продолжен за 3 дена. Крајниот рок за доставување на понуди е 23.02.2017, не подоцна од 12:00 часот. Се надеваме дека со продолжувањето на рокот...

item

Проект 463: Повик за дизајнерски услуги

Во рамки на активностите од проектот „Проект 463: Мониторинг на трансферите кон граѓанските организации на локално ниво“ поддржан од Метаморфозис, Фондација за интернет и општество и Британската амбасада во РМ, Институт за демократија „Социетас цивилис“ има потреба од дизајнер....