Архива

    Category Archive for "Четврта регионална лидерска академија за развој за земјите од Западен Балкан"
    item

    Повик за учесници на четвртата Лидерска академија за развој

    Институт за демократија (ИДСЦС) во соработка со Центарот за демократија, развој и владеење на правото на Универзитетот Стенфорд и во партнерство со Катедрата за политички науки во рамките на Правниот факултет „Јустинијан Први“, Универзитет Св. Кирил и Методиј “во...