Архива

  Category Archive for "Добро управување со јавни претпријатија и независни тела"
  item

  Квалитет пред партиска припадност: Назначувањето раководители по изборот на новата Влада мора да се базира врз начелата на професионалност, искуство и знаење

  По формирањето на новата Влада, претстојат назначувања на раководни места во институциите и останатите државни органи. Овие кадри се клучни за обезбедување одржлива врска помеѓу политичкото и административното ниво на власта. Претстојните назначувања мора да бидат ослободени од партиска...

  item

  Влог – Со промена на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни услуги

  За да се обезбеди ефикасно управување со јавните претпријатија треба да постои јасна и јавна процедура за селекција на управувачките структури, која ќе се фокусира на избор базиран на искуството и образованието на кандидатите.

  item

  Видео: Јавните претпријатија треба да бидат подготвени за вонредни и кризни услови

  Граѓаните очекуваат собран смет, безбедна вода за пиење и функционален јавен превоз, бидејќи основните потреби на граѓаните остануваат исти без разлика на настанатите услови и состојби. Јавните претпријатија треба да бидат подготвени да обезбедат услуги кон граѓаните во различни...

  item

  Со измени на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни јавни услуги

  Јавните претпријатија претставуваат институции со кои што граѓаните секојдневно се среќаваат и од нив очекуваат навремени, квалитетни, лесно достапни и брзи услуги кои треба да им го подобрат квалитетот на животот. Тие трошат јавни (ваши) пари и последиците од...

  item

  Video: Kush menaxhon me ndërmarrjet publike dhe si të përmirësohet gjendja

  Me ndryshime të ligjit për ndërmarrjet publike duhet të vendosen kushte minimale për anëtarësi në këshillat, si arsim dhe përvojë. Ky është vetëm hapi i parë drejt përmirësimit. E ardhshmja është shpallja e konkursit publik për kandidatë, e mandej...

  item

  Видео: Кој управува со јавните претпријатија и како да се подобри состојбата

  Со измени на Законот за јавни претпријатија треба да се постават минималните услови за членување во одборите, како образование и искуство. Потоа да се распише јавен конкурс за кандидатите, па да се формира комисија што ќе треба да ги...

  item

  Управувањето со јавните претпријатија е резервирано за мажите

  Родовата еднаквост значи дека жените и мажите, еднакво треба да уживаат исти права, ресурси, можности и заштита во општеството. На глобално ниво, постигнувањето на родова еднаквост е од приоритетна важност и се користат различни методи за да се урнат...

  item

  Јавните претпријатија се управувани од луѓе со несоодветно формално образование

  Како доставувачи на низа основни услуги на граѓаните, јавните претпријатија со нивната работа директно влијаат врз вкупниот квалитет на живеењето и развојот на заедницата. Примарноста на услугите кои што ги нудат јавните претпријатија, како што се водоснабдување, чистење смет,...

  item

  Јавните претпријатија имаат раководни структури без доволно искуство

  Работата на директорот, раководителот на оддел или на целото претпријатие е синоним за одговорна работа. Раководна позиција се добива со труд, знаење и врз основа на потребното искуство кое што се стекнува низ повеќе годишно работење во одредена област....

  item

  Јавните претпријатија немаат формален систем за мерење на задоволството на граѓаните од јавните услуги

  Граѓаните секојдневно користат разни јавни услуги кои за нив ги овозможуваат јавните претпријатија. Дали тие ќе бидат задоволни од услугата или разочарани зависи од квалитетот на услугата која ја добиваат. Граѓаните од јавните претпријатија очекуваат навремени, квалитетни, лесно достапни...