item

  Studim për politika publike për menaxhim me kriza

  Sistemi për menaxhim me kriza është i organizuar dhe realizohet për parandalimin, paralajmërim të hershëm dhe menaxhimin e krizave që paraqesin rrezik për mirëqenien, shëndetin dhe jetën e njerëzve dhe kafshëve dhe janë shkaktuar nga katastrofa natyrore dhe epidemi...

  item

  Над две третини од граѓаните поддржуваат онлајн работа на Собранието  

  Над две третини од граѓаните поддржуваат онлајн работа на Собранието, но 37% од нив сметаат дека онлајн треба да работат само пратениците кои се позитивни на Ковид-19 или се во самоизолација. 25% сметаат дека тоа не е потребно. Ова...

  item

  Студија за јавни политики за управување со кризи

  Системот за управување со кризи се организира и остварува заради превенција, рано предупредување и справување со кризи кои претставуваат ризик за добрата, здравјето и животот на луѓето и животните, а се настанати од природни непогоди и епидемии или други...

  item

  ИДСЦС организираше конференција посветена на локалните капацитети за управување со кризи

    Институт за демократија денеска ја организираше конференцијата „Подобрен капацитет за превенција на несреќи и управување со кризи на локално ниво“ посветена на локалните капацитети за управување со кризи во Република Северна Македонија. На конференцијата се дискутираше за системот...

  item

  Зајакнување на надзорот над разузнавањето во Албанија, Косово и Северна Македонија

  Иако е голем предизвик да се воспостави демократски надзор над разузнавачката заедница во демократиите во развој како Албанија, Косово и Северна Македонија, тоа е сепак од суштинска важност. Во секоја држава разузнавачките служби обично имаат неспоредливи овластувања за собирање,...

  item

  Борбата против корупција за време на пандемијата: намалени напори и стагнација

  Борбата против корупција мора да продолжи и во услови на криза. Справувањето со пандемијата на Ковид-19 покажа дека намалените антикорупциски напори придонесуваат кон продлабочување на кризата и оневозможуваат ефикасен одговор на институциите. Стагнирање во владеењето на правото и борбата...

  item

  Video: Fatkeqësi është mos ketë plan për fatkeqësi

  Nga autoritetet tona lokale, duhet të kërkojmë dhe të presim të kenë plane për zvogëlimin e rreziqeve nga fatkeqësi dhe katastrofa. Pa këtë, çdo gjë tjetër që do të bëjnë, si rrugë, parqe, infrastrukturë, lehtë mund të rrezikohet. Ky...

  Инфографик: Паметното планирање може да спречи незгоди и катастрофи

  Инфографик: Паметното планирање може да спречи незгоди и катастрофи Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија”, финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада...

  item

  Видео: Несреќа е да се нема план за несреќи

  Од нашите локални власти, треба да бараме и да очекуваме да имаат планови за намалување на ризици од несреќи и катастрофи. Без тоа, се друго што ќе направат, како патишта, паркови, инфраструктура, лесно може да биде загрозено од несреќи...

  item

  Инфографик: Побарај од твојата општина да спречи наместо да лечи

  Инфографик: Побарај од твојата општина да спречи наместо да лечи Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија”, финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската...