Архива

Category Archive for "Изборна архива"
item

Прирачник за претседателски избори 2019

Институт за демократија „Социетас цивилис“ Скопје (ИДСЦС) и Фондацијата Конрад Аденауер (КАС) ви го претставуваат првото издание на Прирачникот за претседателски избори во Република Македонија 2019 година*. Електронското издание на прирачникот е достапно на македонски, албански и англиски јазик...

Изборна архива на изборите во Македонија од 1990 година до денес

Изборна архива на изборите во Македонија од 1990 година до денес е проект на Институтот за демократија „Социетас цивилис“ во соработка со Фондацијата Конрад Аденауер кој има за цел на едно место да ги собере сите достапни документи за...

Изборна архива

Претседателски избори

Парламентарни избори

Локални избори

Изборен законик 2013

Изборен законик_2006_Пречистен текст 2011_Закон за Д 2013_Службен весник 31 Изборен законик_2006_Пречистен текст 2011_Закон за ИД 2012_Службен весник 142 Изборен законик_2006_Пречистен текст 2011_Службен весник 54

Изборен законик 1990

Закон за избор и отповикување на пратеници и одборници 1990_Службен весник 28 Устав, Амандмани на Уставот на Социјалистичка Република Македонија 1990 – Службен весник 28

Изборен законик 2005

Закон за локалните избори 1996_Пречистен текст 2004_Службен весник 45-2004 Закон за локалните избори 1996_Пречистен текст 2004_Закон за дополнување_Службен весник 52-2004 Закон за локалните избори 1996_Пречистен текст 2004_Закон за измена и дополнување_Службен весник 60-2004 Закон за локалните избори 1996_Пречистен текст...

Изборен законик 2009

Изборен законик_2006_Закон за ИД 2008_Службен весник 136 Изборен законик_2006_Исправка на Закон за ИД 2008_Службен весник 148 Изборен законик_2006_Исправка на Закон за ИД 2008_Службен весник 155 Изборен законик_2006_Исправка на Закон за ИД 2008_Службен весник 163 Изборен законик_2006_Службен весник 40