Архива

  Category Archive for "Изборна архива"
  item

  Прирачник за парламентарни избори 2020

  Институт за демократија „Социетас цивилис“ Скопје (ИДСЦС) и Фондацијата Конрад Аденауер (КАС) ви го претставуваат првото издание на Прирачникот за парламентарни избори во Република Северна Македонија 2020 година. Прирачникот дава преглед за парламентарните избори 2020 година, како и за...

  item

  Прирачник за претседателските избори 2019 – Второ дополнето издание

  Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) и Фондацијата Конрад Аденауер од Скопје имаат задоволство да ви го претстават второто дополнето издание на публикацијата „Прирачник за претседателските избори во Република Северна Македонија 2019 година*“. Изданието на Прирачникот е...

  item

  Прирачник за претседателски избори 2019

  Институт за демократија „Социетас цивилис“ Скопје (ИДСЦС) и Фондацијата Конрад Аденауер (КАС) ви го претставуваат првото издание на Прирачникот за претседателски избори во Република Македонија 2019 година*. Електронското издание на прирачникот е достапно на македонски, албански и англиски јазик...

  Изборна архива на изборите во Македонија од 1990 година до денес

  Изборна архива на изборите во Македонија од 1990 година до денес е проект на Институтот за демократија „Социетас цивилис“ во соработка со Фондацијата Конрад Аденауер кој има за цел на едно место да ги собере сите достапни документи за...

  Изборна архива

  Претседателски избори

  Парламентарни избори

  Локални избори

  Изборен законик 2006

  Изборен законик 2006 – Службен весник 40

  Изборен законик 1994

  Закон за избор и отповикување на пратеници и одборници 1990_Службен весник 28 Устав, Амандмани на Уставот на Социјалистичка Република Македонија 1990 – Службен весник 28