logo

Визуелизација на странски директни инвестиции во Западен Балкан 2012-2022

Истражете ја динамиката на странските директни инвестиции (СДИ) во регионот на Западен Балкан преку опсежна анализа и визуелизација на податоци. Оваа визуелизација нуди увид во трендовите, моделите и влијанијата на СДИ во изминатата деценија.

Кликнете на визуелизацијата за да ја отворите на целиот екран.

Поврзани објави