logo

Прирачник за парламентарни избори 2024 година

Институт за демократија „Социетас цивилис“ Скопје (ИДСЦС) и Фондацијата Конрад Аденауер (КАС) ви го претставуваат првото издание на Прирачникот за парламентарни избори во Република Македонија 2024 година.

Прирачникот дава преглед за парламентарните избори 2024 година, како и за историјата на парламентарните избори во земјата, изборниот систем и за учесниците на изборите.

Електронското издание на прирачникот е достапно на македонски, албански и англиски јазик и може бесплатно да се преземе од следните линкови:

Прирачник за парламентарни избори во Република Северна Македонија 2024 година

Doracak për zgjedhjet parlamentare në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2024

Handbook on 2024 Parliamentary Elections in the Republic of North Macedonia

По завршувањето на изборите ќе се подготви второ, дополнето, издание на овој Прирачник во кое ќе бидат вклучени резултатите, како и информации за кампањата и изборниот процес во целина.

Прирачникот како и сите други документи кои се однесуваат на изборните процеси во Македонија од независноста до денеска се достапни на интернет страницата – Изборна архива која е производ на соработката меѓу ИДСЦС и КАС.

 

Поврзани објави