logo

Прирачник за претседателски избори во Република Северна Македонија 2024 година

Институт за демократија „Социетас цивилис“ Скопје (ИДСЦС) и Фондацијата Конрад Аденауер (КАС) ви го претставуваат првото издание на Прирачникот за претседателски избори во Република Македонија 2024 година.

Електронското издание на прирачникот е достапно на македонски, албански и англиски јазик и може бесплатно да се преземе од следните линкови:

Прирачник за претседателски избори во Република Северна Македонија 2024 година

Doracak për zgjedhjet presidenciale në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2024

Handbook on 2024 Presidential Elections in the Republic of North Macedonia

Прирачникот дава преглед за претседателските избори 2024 година, како и за историјата на претседателските избори во земјата, изборниот систем и за учесниците на претседателските избори.

По завршувањето на изборите ќе се подготви второ, дополнето, издание на овој Прирачник во кое ќе бидат вклучени резултатите, како и информации за кампањата и изборниот процес во целина.

Се надеваме дека прирачникот може да биде корисен за сите кои се заинтересирани или директно вклучени во претстојните избори.

Прирачникот како и сите други документи кои се однесуваат на изборните процеси во Македонија од независноста до денеска се достапни на интернет страницата – Изборна архива која е производ на соработката меѓу ИДСЦС и КАС.

 

Поврзани објави