logo

Како до независно судство?

Платформата на Граѓански организации за борба против корупција и Блупринт групата за реформи во правосудството во неколку наврати реагираа за работењето на Судскиот совет. Иако континуирано се преземаат мерки за унапредување на условите во кои работат судиите, вкоренет е впечатокот дека се потребни политички врски или пари за да се добие правда преку судот. Ова води до недоверба во правосудниот систем и судиите.

Недостатокот на темелност, дисциплина и постојаност во примената на решенијата и механизмите за реформи во правосудството доведува до неуспех на реформите. Потребно е да се направи соодветна дијагноза на проблемите и да се преземат соодветни мерки за постигнување резултати.

Прочитајте го краткиот документ од настанот „Како до независно судство?“ тука:

Како до независно судство?

Поврзани објави