logo

Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2014-2022)

Случувањата во 2022 година во однос на македонскиот пристапен процес имаа одредено негативно влијание врз поддршката на јавноста за членство во ЕУ. Во 2022 година, 64% од населението позитивно би гласале за членство на Северна Македонија во ЕУ, што е еднакво на резултатите од 2019 година, кога имаше најниски вредности за позитивна поддршка во рамките на временскиот период кој е опфатен со истражувањето.

Постои значителен јаз меѓу двете најголеми етнички заедници – етничките Македонци и етничките Албанци во земјата во нивото на поддршка за членство во ЕУ. 57% од етничките Македонци го поддржуваат членството во ЕУ. Значително поголем процент од Албанците (79%) се за членство во ЕУ.

Речиси половина од населението ги посочува опструкциите од соседните земји-членки на ЕУ како главна бариера за членство во ЕУ.

Целото истражување може да го прочитате на следниот линк:

Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2014-2022)

 

Поврзани објави