logo

Shërbimi i lartë udhëheqës Dallimi ndërmjet politikes dhe asaj profesionales

Përzgjedhja e shërbimeve të larta udhëheqëse bazuar në parimin e meritës dhe aftësisë së kandidatëve është baza për udhëheqje përkatëse me institucionin dhe menaxhimin e burimeve. Profesionalizimi i shërbimit të lartë udhëheqës dhe miratimi i ligjit që do të përcaktojë të gjitha standardet e zgjedhjes, përzgjedhjes dhe funksionimit është një problem i kahershëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Institucionet shpesh drejtohen nga emra partiakë me formim profesional të panjohur, në kurriz të profesionistëve të kualifikuar me merita dhe kompetenca. Kuadri ligjor i papërcaktuar aktualisht lejon keqpërdorim dhe ndarjen e pozitave në procedura jo transparente bazuar në lidhjet shoqërore. Ligji për shërbimin e lartë udhëheqës, i cili duhet të zgjidhë këtë problem, është në përgatitje prej disa vitesh dhe përgjegjësia për përpilimin e plotë të tij është bartur në institucione të ndryshme. Ajo që pritet është zgjidhja e problemeve shumëvjeçare me emërimet jo transparente dhe ndarjen partiake të posteve që janë bazë e koalicioneve politike në kurriz të zgjidhjeve cilësore. Ligji duhet të sigurojë që përzgjedhja dhe emërimi do të bazohen në merita dhe kandidatët më të përshtatshëm do të zgjidhen për një pozicion të lartë të caktuar.

Shërbimi i lartë udhëheqës Dallimi ndërmjet politikes dhe asaj profesionales

Поврзани објави