logo

Видео: Безопасно упатство при опасности

Share on facebook
Share on twitter
Ако на три места се случат несреќи кое население најлесно ќе се спаси? Одговорот е – тоа што ќе биде најдобро подготвено.
Во случај на катастрофа граѓаните можат први да одговорат и да си помогнат и себеси и на другите.

Поврзани објави