logo

Поттикнување на јавната дебата за антикорупција

Share on facebook
Share on twitter

Поттикнување на јавната дебата за антикорупција

Проектот вклучува активности за истражување и застапување со цел поддршка на реформскиот процес во Северна Македонија преку зајакнување на реформската агенда во областа на владеењето на правото, а за остварувањето на оваа цел проектот предвидува соработка и консултација со сите релевантни чинители во борбата против корупцијата.

Проектот цели заедно со антикорупциските институции да воспостави стратешка и долгорочна визија за развој на институциите со цел пресретнување на идните процеси и форми на корупција. Преку проектот, институциите и Институт за демократија ќе работат на преглед на клучните општествени процеси кои ќе влијаат во борбата против корупцијата до 2030 година, а врз основа на тоа ќе се изработат и планови како институциите да се справат со современите предизвици кои ги носи борбата против корупцијата.

Преку овозможување на политички дијалог помеѓу антикорупциските институции, Собранието и граѓанското општество, проектот се стреми кон остварување на три специфични цели:

  • Поддршка на подобрувањето на процесот на креирање политики, повикувајќи се на долгорочните визии за корупциски ризици и идентификуваните недостатоци;
  • Информирање на долгорочните планови за институционален развој, засновани на стратешко размислување и анализи од позиција на иднината
  • Едуцирање на јавноста и креирање на јавна побарувачка за подобрување на антикорупциското планирање од страна на властите.

Времетраење: октомври 2021 – септември 2023

Одобрени средства: 115.000 американски долари

Донатор: Национален фонд за демократија (National Endowment for Democracy – NED)

Настани поврзани со проектот

Корупција 2030: Креирани сценарија за борбата против корупцијата во 2030 година

15.07.2022

Институт за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје ја одржа четвртата...

ИДСЦС одржа онлајн дискусија „Именување по мерит: Што да очекуваме од законот за висока раководна служба“

27.05.2022

Институт за демократија „Социетас Цивилис“, денеска одржаа онлајн дискусија: „Именување...

Корупција 2030: Стратешко планирање со антикорупциски институции и граѓански организации

27.05.2022

Институт за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје ја организираше третата...

Корупција 2030: Стратешко планирање со антикорупциски институции и граѓански организации

03.05.2022

Институт за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје ја организираше втората...

Корупцијата во 2030: Стратешко планирање со антикорупциските институции

26.01.2022

Институт за демократија „Социетас цивилис“ - Скопје ја организираше првата...

Отворен повик за собирач на податоци

28.12.2021

Отворениот повик за собирач на податоци е во рамки на...

Поврзани објави