logo

Поттикнување на јавната дебата за антикорупција

Поттикнување на јавната дебата за антикорупција

Проектот вклучува активности за истражување и застапување со цел поддршка на реформскиот процес во Северна Македонија преку зајакнување на реформската агенда во областа на владеењето на правото, а за остварувањето на оваа цел проектот предвидува соработка и консултација со сите релевантни чинители во борбата против корупцијата.

Проектот цели заедно со антикорупциските институции да воспостави стратешка и долгорочна визија за развој на институциите со цел пресретнување на идните процеси и форми на корупција. Преку проектот, институциите и Институт за демократија ќе работат на преглед на клучните општествени процеси кои ќе влијаат во борбата против корупцијата до 2030 година, а врз основа на тоа ќе се изработат и планови како институциите да се справат со современите предизвици кои ги носи борбата против корупцијата.

Преку овозможување на политички дијалог помеѓу антикорупциските институции, Собранието и граѓанското општество, проектот се стреми кон остварување на три специфични цели:

  • Поддршка на подобрувањето на процесот на креирање политики, повикувајќи се на долгорочните визии за корупциски ризици и идентификуваните недостатоци;
  • Информирање на долгорочните планови за институционален развој, засновани на стратешко размислување и анализи од позиција на иднината
  • Едуцирање на јавноста и креирање на јавна побарувачка за подобрување на антикорупциското планирање од страна на властите.

Времетраење: октомври 2021 – септември 2023

Одобрени средства: 115.000 американски долари

Донатор: Национален фонд за демократија (National Endowment for Democracy – NED)

Настани поврзани со проектот

Формирање втора државна лотарија, ризици од корупција

29.09.2023

Обложувањето е доста профитабилен бизнис во државата, што покажува големиот...

Formimi i lotarisë së dytë shtetërore, rreziqet e korrupsionit

29.09.2023

Bastet janë një biznes mjaft fitimprurës në vend, që tregon...

Pyetje të hapura për reklamim zgjedhor me fonde shtetërore

29.09.2023

Pyetje të hapura për reklamim zgjedhor me fonde shtetërore

Отворени прашања за изборното рекламирање со државни средства

29.09.2023

Постојат слабости во регулативата кои се потенцијален ризик за злоупотреба...

ИДСЦС го организираше настанот „Отворени прашања за изборното рекламирање со државни средства“

26.09.2023

Институт за демократија денеска во хотелот Панорамика во Скопје го...

Zgjedhjet parlamentare: Pjesëmarrja e të rinjve në krijimin e politikave kundër korrupsionit

25.09.2023

Forumet rinore të partisë janë një faktor veçanërisht i rëndësishëm...

Парламентарни избори: Учеството на подмладоците во креирањето антикорупциски политики

25.09.2023

Партиските подмладоци се особено важен фактор за унапредување на демократијата....

Si përparon Kuvendi në zbatimin e rekomandimeve të GRECO-s?

20.09.2023

Kuvendi zë rolin qendror në luftën kundër korrupsionit. Deputetët miratojnë...

Како напредува Собранието во спроведувањето на препораките на ГРЕКО?

20.09.2023

Собранието ја зазема централната улога во борбата против корупцијата. Пратениците...

Integriteti i vendimmarrjes: dështime sistematike në rastin Behtel Enka

08.09.2023

Integriteti i vendimmarrjes: dështime sistematike në rastin Behtel Enka

Интегритет на носење одлуки: системски пропусти во случајот Бехтел Енка

08.09.2023

Институтот за демократија организираше настан кој се фокусираше на системските...

ИДСЦС организираше настан за системските пропусти во случајот „Бехтел Енка“

05.09.2023

Институт за демократија денеска во хотелот Панорамика во Скопје го...

Integriteti në vendimmarrje: Lëshime sistemore në rastin “Behtell Enka”

04.09.2023

Rasti me miratimin e Ligjit për korridoret 8 dhe 10d,...

Интегритет при носење одлуки: Системски пропусти во случајот „Бехтел Енка“

04.09.2023

Случајот со носењето на Законот за коридорите 8 и 10д...

Progresi në luftën kundër korrupsionit në Maqedoninë e Veriut në vitin 2022

08.08.2023

Progresi në luftën kundër korrupsionit në Maqedoninë e Veriut në...

Напредок во борбата против корупција во Северна Македонија во 2022 година

08.08.2023

Според најновиот извештај „Нации во транзиција“ на „Фридом хаус“, Северна...

Si deri te një gjyqësor i pavarur?

10.07.2023

Si deri te një gjyqësor i pavarur?

Како до независно судство?

10.07.2023

Платформата на Граѓански организации за борба против корупција и Блупринт...

Постојат сериозни ризици од корупција во правосудството, а решението е да се работи во коренот на проблемите

04.07.2023

Отсуствува темелност, дисциплина и постојаност во примена на решенијата и...

Видео: Неповолна клима за антикорупција 2030

12.06.2023

🏆Цел: Антикорупција 2030 ⛈️Клима: неповолна ❌Пречки: Подвоеност, национализам, коалициски интереси,...

Видео: Поволна клима за антикорупција 2030

08.06.2023

🏆Цел: Антикорупција 2030 ☀️Клима: поволна 👥Тим: Институции во топ кондиција...

Format e korrupsionit në arsimin e lartë

29.05.2023

Format e korrupsionit në arsimin e lartë

Форми на корупција во високото образование

29.05.2023

Kорупцијата во високото образование ја има во различни форми и...

Корупција во високото образование постои, но не се пријавува

23.05.2023

Корупцијата во високото образование ја има, во различни форми и...

Видео: Што преставува „Црната листа“ на САД?

28.04.2023

Што преставува „Црната листа“ на САД❓ 📹Дознајте во видеото во...

Dobësitë e kapaciteteve në ballafaqimin me ndotjen e ajrit

02.03.2023

Ndërgjegjësimi i ulët ekologjik, kapacitetet e dobëta institucionale, praktikat e...

Korrupsioni dhe siguria kombëtare: Si përfundon dikush në listën e zezë të SHBA-ve?

02.03.2023

Lufta kundër korrupsionit duhet të marrë parasysh edhe efektet që...

Слабости на капацитет во справување со загадување на воздухот

02.03.2023

Ниската еколошка свест, слабите институционални капацитети, лошите практики и несоодветните...

Корупцијата и националната безбедност: Како се завршува на црната листа на САД

02.03.2023

Борбата против корупцијата треба да ги земе предвид и ефектите...

Anti-korrupsioni 2030: analizë parashikuese e sfidave të ardhshme dhe aktuale të korrupsionit

27.02.2023

Anti-korrupsioni 2030: analizë parashikuese e sfidave të ardhshme dhe aktuale...

Антикорупција 2030: Форсајт анализа на идни и сегашни корупциски предизвици

27.02.2023

Форсајт анализата за состојбата на борбата со корупцијата до 2030...

ИДСЦС организираше дискусија за сегашните и идни антикорупциски предизвици

23.02.2023

Институт за демократија денеска во хотелот Холидеј Ин ја организираше...

Anti-korrupsioni 2030: analizë parashikuese e sfidave të ardhshme dhe aktuale të korrupsionit

22.02.2023

Vullneti politik demonstrohet përmes investimit gjithëpërfshirës në përmirësimin e integritetit...

Антикорупција 2030: форсајт анализа на идни и сегашни корупциски предизвици

20.02.2023

Политичката волја се демонстрира низ сеопфатна инвестиција во подобрувањето на...

Shërbimi i lartë udhëheqës Dallimi ndërmjet politikes dhe asaj profesionales

07.12.2022

Përzgjedhja e shërbimeve të larta udhëheqëse bazuar në parimin e...

Висока раководна служба: Дистинкција меѓу политичкото и професионалното

07.12.2022

Избор на високи раководни служби заснован на принципот на заслуги...

Kapacitete të pamjaftueshme për konfiskimin e nevojshëm të pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme

14.11.2022

Qendrat e hetimit luajnë rol kryesor në suksesin e zbatimit...

Недоволни капацитети за нужна конфискација на нелегално стекнат имот

14.11.2022

Истражните центри при јавните обвинителства имаат клучна улога во успешноста...

ИДСЦС го одржа настанот „Кога можеме да очекуваме именувања по мерит“ за Законот за висока раководна служба

19.10.2022

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) денеска организираше...

Корупција 2030: Антикорупциски сценарија за 2030 година

03.10.2022

Институт за демократија ја одржа петтата работилница за стратешко планирање...

Корупција 2030: Креирани сценарија за борбата против корупцијата во 2030 година

15.07.2022

Институт за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје ја одржа четвртата...

ИДСЦС одржа онлајн дискусија „Именување по мерит: Што да очекуваме од законот за висока раководна служба“

27.05.2022

Институт за демократија „Социетас Цивилис“, денеска одржаа онлајн дискусија: „Именување...

Корупција 2030: Стратешко планирање со антикорупциски институции и граѓански организации

27.05.2022

Институт за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје ја организираше третата...

Корупција 2030: Стратешко планирање со антикорупциски институции и граѓански организации

03.05.2022

Институт за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје ја организираше втората...

Корупцијата во 2030: Стратешко планирање со антикорупциските институции

26.01.2022

Институт за демократија „Социетас цивилис“ - Скопје ја организираше првата...

Отворен повик за собирач на податоци

28.12.2021

Отворениот повик за собирач на податоци е во рамки на...

Financimi i partive politike në Maqedoninë e Veriut

27.12.2021

Financimi i partive politike në Maqedoninë e Veriut

Поврзани објави