logo

Поттикнување на јавната дебата за антикорупција

Share on facebook
Share on twitter

Поттикнување на јавната дебата за антикорупција

Проектот вклучува активности за истражување и застапување со цел поддршка на реформскиот процес во Северна Македонија преку зајакнување на реформската агенда во областа на владеењето на правото, а за остварувањето на оваа цел проектот предвидува соработка и консултација со сите релевантни чинители во борбата против корупцијата.

Проектот цели заедно со антикорупциските институции да воспостави стратешка и долгорочна визија за развој на институциите со цел пресретнување на идните процеси и форми на корупција. Преку проектот, институциите и Институт за демократија ќе работат на преглед на клучните општествени процеси кои ќе влијаат во борбата против корупцијата до 2030 година, а врз основа на тоа ќе се изработат и планови како институциите да се справат со современите предизвици кои ги носи борбата против корупцијата.

Преку овозможување на политички дијалог помеѓу антикорупциските институции, Собранието и граѓанското општество, проектот се стреми кон остварување на три специфични цели:

  • Поддршка на подобрувањето на процесот на креирање политики, повикувајќи се на долгорочните визии за корупциски ризици и идентификуваните недостатоци;
  • Информирање на долгорочните планови за институционален развој, засновани на стратешко размислување и анализи од позиција на иднината
  • Едуцирање на јавноста и креирање на јавна побарувачка за подобрување на антикорупциското планирање од страна на властите.

Времетраење: октомври 2021 – септември 2023

Одобрени средства: 115.000 американски долари

Донатор: Национален фонд за демократија (National Endowment for Democracy – NED)

Настани поврзани со проектот

Kapacitete të pamjaftueshme për konfiskimin e nevojshëm të pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme

14.11.2022

Qendrat e hetimit luajnë rol kryesor në suksesin e zbatimit...

Недоволни капацитети за нужна конфискација на нелегално стекнат имот

14.11.2022

Истражните центри при јавните обвинителства имаат клучна улога во успешноста...

ИДСЦС го одржа настанот „Кога можеме да очекуваме именувања по мерит“ за Законот за висока раководна служба

19.10.2022

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) денеска организираше...

Корупција 2030: Креирани сценарија за борбата против корупцијата во 2030 година

15.07.2022

Институт за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје ја одржа четвртата...

ИДСЦС одржа онлајн дискусија „Именување по мерит: Што да очекуваме од законот за висока раководна служба“

27.05.2022

Институт за демократија „Социетас Цивилис“, денеска одржаа онлајн дискусија: „Именување...

Корупција 2030: Стратешко планирање со антикорупциски институции и граѓански организации

27.05.2022

Институт за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје ја организираше третата...

Корупција 2030: Стратешко планирање со антикорупциски институции и граѓански организации

03.05.2022

Институт за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје ја организираше втората...

Корупцијата во 2030: Стратешко планирање со антикорупциските институции

26.01.2022

Институт за демократија „Социетас цивилис“ - Скопје ја организираше првата...

Отворен повик за собирач на податоци

28.12.2021

Отворениот повик за собирач на податоци е во рамки на...

Поврзани објави