logo

Отвореноста на Собранието: Информираноста и вклученоста на јавноста во работата на пратениците

Share on facebook
Share on twitter

Собранието има една од поважните улоги во политичкиот живот на една демократска држава. Со цел да може да ги реализира своите функции, потребно е да биде ефикасно, транспарентно и отчетно пред граѓаните, и да обезбеди нивна поголема вклученост во процесите на донесување на одлуки.

Собранието како претставнички орган на граѓаните и како носител на законодавната власт, треба да тежнее кон доближување на граѓаните и нивно информирање за својата работа. За исполнување на оваа цел, Собранието има конкретни механизми и алатки за активно вклучување на граѓаните во различни фази на донесување одлуки. Со применување на овие механизми и алатки, кои ги образложуваме во продолжение, не само што ќе се зголеми информираноста, транспарентноста и одговорноста во работата на законодавниот дом, туку ќе се и зголеми довербата во самата институција, а воедно ќе се потврди и моделот на отворена и репрезентативна демократија.

Сепак, она што е забележително е дека граѓаните се генерално поделени во однос на нивната запознаеност со работата на Собранието, и ваквата состојба е релативно непроменета во изминатите неколку години. Како префериран извор за информирање за работата на Собранието, граѓаните ги навеле телевизиските канали, интернетот преку порталите за вести и социјалните мрежи.

Целиот документ за јавна политика на македонски јазик може да го прочитате тука:

Отвореноста на Собранието: Информираноста и вклученоста на јавноста во работата на пратениците

Целиот документ за јавна политика на албански јазик може да го прочитате тука:

Hapja e Kuvendit: Informimi dhe pёrfshirja e publikut nё punёn e deputetёve

Поврзани објави