logo

Западен Балкан 2020: Ризици за заробување на државата и реформи на политиките

Share on facebook
Share on twitter

Во последните две децении, земјите од Западен Балкан претрпеа значајни политички, социјални и економски трансформации. Меѓутоа, голем број на нерешени предизвици остануваат критични, меѓу кои е и интегритетот на јавното управување.

Прашањето за владеењето на правото во општа смисла и особено антикорупцијата сега се во срцето на политичкиот проект со најголеми последици во Западен Балкан – нивната интеграција со истакнатата европска организација, Европската Унија.

Придонесот на Мрежата за развој и интегритет на Југоисточна Европа (СЕЛДИ) во антикорупциската агенда во Западен Балкан е истовремено специфичен и активен, обидувајќи се да ги премости препораките за следење, анализа и политики.

Во Регионалниот антикорупциски извештај за 2020 година под наслов „Западен Балкан 2020: Ризици за заробување на државата и реформи на политиките“, подготвен од СЕЛДИ во рамки на Програмата Регионална мрежа за антикорупција, се разгледува законската рамка и развојот во пракса на државните институции – извршната, законодавната и судската власт.

Проценката на регулаторните и институционалните фактори кои овозможуваат корупција во регионот не е наменета како сеопфатен попис, туку таа нагласува дел од приоритетните прашања поврзани со потенцијалните напори за спречување на вообичаените извори на корупција.

Извештајот дава модел на известување за напредокот во борбата против корупцијата преку граѓанското општество во Западен Балкан.

Прочитајте го целиот извештај тука:

Западен Балкан 2020: Ризици за заробување на државата и реформи на политиките

Извршно резиме на македонски јазик

Извршно резиме на албански јазик

Извршно резиме на српски јазик

Извршно резиме на босански јазик

Извршно резиме на црногорски јазик

Поврзани објави