Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје ќе им помага на општините во Северна Македонија во развојот на стратегии и планови за превенција и управување со кризи.

Преку проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија“ (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) ќе се анализира правната и институционалната поставеност на системот за управување со кризи, улогата на општините која ја предвидува, и ќе се идентификуваат системските празнини и предизвици кои пандемијата на Ковид-19 ги изнесе на површината.

Целта на проектот е да се зајакне стратешкото управување со кризи во неколку избрани општини, и да се прикаже процесот на развој на стратегии за подготвеност и управување со кризи на остатокот од општините во државата.

На осум селектирани општини ќе им биде понудена поддршка во развојот на планови, стратегии и процедури за управување со кризи, согласно нивните различни економски, општествени и географски карактеристики.  Во соработка со Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС), на останатите општини ќе им бидат споделени подготвените планови и стекнатите знаења во процесот, и преку консултативни сесии ќе биде ревидирана нивната подготвеност за управување со кризи.

Преку проектот ќе се информираат граѓаните за надлежностите на општините и начините на кои тие можат да придонесат во процесот на превенција и управување со кризи, со цел креирање на јавен интерес и побарувачка за подобар перформанс од локалните власти.

Дополнително, преку проектот ќе се набљудува вклученоста на плановите за управување со кризи во предизборните кампањи на локални избори во 2021 година, и ќе се застапува за нивно вклучување во програмите на политичките партии.

Времетраење на проектот: Октомври, 2020 – Март, 2022

Одобрени средства: £124.184

 Донатор: Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство.

Настани поврзани со проектот

item

ИДСЦС ја организираше дискусијата „Превенција или реакција: улогата на општините при намалување на ризици од несреќи и катастрофи“

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) денеска организираше модерирана дискусија „Превенција или реакција: улогата на општините при намалување на ризици од несреќи и катастрофи“ посветена на локалните капацитети за управување со кризи во Република Северна Македонија. Настанот го отворија Ивана Најдоска, Програмска директорка на ИДСЦС и Ендру...

item

Отворен повик за изработка на видео

Отворениот повик за подготовка на видео е во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија” (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) – финансиран со помош од Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство имплементиран од Институт за демократија...

item

Video: Sa kushton lufta kundër korrupsionit?

Në garë kundër problemeve sistemore, garojnë korrupsioni dhe shteti. Shikoni videon për të parë çfarë duhet, që shteti të fitojë këtë garë dhe të mposhtë korrupsionin.

item

Video: Kërkojini komunës tuaj që të ketë plan se si të parandalon në vend që të kuron

Vijojnë vite të fatkeqësive ekstreme të motit dhe katastrofash si zjarret këtë verë. Kërkojini komunës tuaj që të ketë plan se si të parandalon në vend që të kuron.

item

Видео: Побарај од твојата општина да има план како да спречи наместо да лечи

Ни претстојат години на екстремни временски непогоди и катастрофи како пожарите ова лето. Побарај од твојата општина да има план како да спречи наместо да лечи.  

item

Паметното планирање може да спречи незгоди и катастрофи

Илјадници хектари шума изгоре во пожарите кои ја зафатија земјата за време на топлотниот бран ова лето кој донесе натпросечно високи температури. Штетата е голема и тешко се надоместува. Последиците од опустошените шумски предели веднаш ќе ги почувствуваме сите со првиот бран на загадување на воздухот, а ова ќе...

item

Отворен повик за дизајнерски услуги

Отворениот повик за дизајнерски услуги е во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија” (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) – финансиран со помош од Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство имплементиран од Институт за демократија “Социетас...

item

Studim për politika publike për menaxhim me kriza

Sistemi për menaxhim me kriza është i organizuar dhe realizohet për parandalimin, paralajmërim të hershëm dhe menaxhimin e krizave që paraqesin rrezik për mirëqenien, shëndetin dhe jetën e njerëzve dhe kafshëve dhe janë shkaktuar nga katastrofa natyrore dhe epidemi ose rreziqe dhe kërcënime të tjera që kërcënojnë drejtpërdrejt rendin...

item

Студија за јавни политики за управување со кризи

Системот за управување со кризи се организира и остварува заради превенција, рано предупредување и справување со кризи кои претставуваат ризик за добрата, здравјето и животот на луѓето и животните, а се настанати од природни непогоди и епидемии или други ризици и опасности што директно го загрозуваат уставниот поредок и...

item

ИДСЦС организираше конференција посветена на локалните капацитети за управување со кризи

  Институт за демократија денеска ја организираше конференцијата „Подобрен капацитет за превенција на несреќи и управување со кризи на локално ниво“ посветена на локалните капацитети за управување со кризи во Република Северна Македонија. На конференцијата се дискутираше за системот за управување со кризи, можностите за соработка и меѓусебна поддршка...

item

Инфорафик: Паметното планирање може да спречи пожари

Шумските пожари значат хектари поцрнета површина, загуба на природни ресурси, но и човечки животи. Локалните власти кои на својата територија имаат планини, шуми и пасишта треба да имаат план за превенција и справување со пожари на отворено.  

item

Video: Fatkeqësi është mos ketë plan për fatkeqësi

Nga autoritetet tona lokale, duhet të kërkojmë dhe të presim të kenë plane për zvogëlimin e rreziqeve nga fatkeqësi dhe katastrofa. Pa këtë, çdo gjë tjetër që do të bëjnë, si rrugë, parqe, infrastrukturë, lehtë mund të rrezikohet. Ky produkt u përgatit në kuadër të projektit “Kapaciteti i Përmirësuar...

item

Видео: Несреќа е да се нема план за несреќи

Од нашите локални власти, треба да бараме и да очекуваме да имаат планови за намалување на ризици од несреќи и катастрофи. Без тоа, се друго што ќе направат, како патишта, паркови, инфраструктура, лесно може да биде загрозено од несреќи и катастрофи. Овој производ е подготвен во рамки на проектот...

item

Инфорафик: Паметното планирање може да спречи поплави

Секоја општина што има реки или планини и историја на врнежи, треба да предвиди по кој пат би се движела водата и што може да загрози. Така може да се направат и мерки за заштита и планови за евакуација, кои веднаш би се примениле.  

item

Инфографик: Побарај од твојата општина да спречи наместо да лечи

Инфографик: Побарај од твојата општина да спречи наместо да лечи Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија”, финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не...

item

Инфографик: Општините треба да имаат однапред подготвени сценарија како да работат во време на криза

Инфографик: Општините треба да имаат однапред подготвени сценарија како да работат во време на криза Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија”, финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје. Мислењата и ставовите...

item

Отворен повик за експерт за стратешко планирање

Отворениот повик за експерт за стратешко планирање е во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија” (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) – финансиран со помош од Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство, а имплементиран од Институт...

item

Отворен повик за експерт(ка) за управување со кризи

Отворениот повик за експерт(ка) за управување со кризи е во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија” (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) – финансиран со помош од Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство, а имплементиран од...

item

Повик за промотивни услуги за проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините”

Отворениот повик за промотивни услуги е во рамки на проектот (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) – финансиран со помош од Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство, имплементиран од Институт за демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС). Опис на проектот Институт за демократија „Социетас...

item

Отворен повик за дизајнерски услуги

Отворениот повик за дизајнерски услуги е во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија” (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) – финансиран со помош од Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство имплементиран од Институт за демократија “Социетас...

item

Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија

item

Отворен повик за правен експерт

Отворениот повик за правен експерт е во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија” (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) – финансиран со помош од Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство, а имплементиран од Институт за демократија...