Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје во период од јануари 2019 до декември 2020 година ќе го имплементира проектот „Антикорупциска едукација во средните училишта“ финансиран од Холандска амбасада.

Проектот ќе ја подигне свеста кај младите за корупцијата, ќе го зајакне нивното знаење за корупција, формите на корупција и алатките за борба против корупција. Заедно со ИДСЦС, ДКСК ќе биде партнер за ко-имплементација во изготвувањето на планот на акции, материјали и застапување за промена на политиката и имплементација.

Стапката на прифаќање на корупцијата во Македонија сугерира дека општеството ја смета корупцијата како нормална практика. Според последниот извештај за проценка на корупцијата во Македонија, 69% од младите луѓе на возраст од 18 до 29 години веднаш ќе дадат поткуп за да завршат работа. Покрај тоа, истражувањата покажуваат дека способноста за препознавање на корупцијата е мала во Македонија. Околу 174.000 граѓани на Македонија (11% од анкетата) имаат ниско ниво на способност да ја препознаат корупцијата, додека 442.000 (28%) имаат умерена способност.

Корупцијата е постојана појава во секојдневниот живот на граѓаните на Северна Македонија. Многу млади луѓе не ја доведуваат во прашање моменталната ситуација, а со тоа придонесуваат за репродукција на истата политичка култура која ја прифаќа корупцијата како нормален феномен. Освен тоа, недостатокот на општо познавање на корупцијата, нејзините форми и кои алатки за борба против корупцијата може да се искористат, ги прави младите повеќе ранливи на корупција и со помала веројатност да знаат што да прават против тоа.

Оттука, исклучително е важно преку формалниот образовен процес да се пренесат содржини и вредности кои ќе го зајакнат отпорот кон корупција кај младите луѓе. За општеството да стане помалку толерантно за корупција, клучно е средношколците да добијат неопходно знаење за тоа што е корупцијата и кои алатки за борба против корупцијата им се на располагање. Преку едукација за корупциски и антикорупциски алатки, младите ќе можат да ја препознаат корупцијата и да пријават корупција.

Цели на проектот: Подигнување на свеста кај младите за корупцијата, зајакнување на нивното знаење за корупција, форми на корупција и алатки за борба против корупцијата, како и зајакнување на нивното знаење за важноста на градење личен интегритет.

Времетраење на проектот: јануари 2019 – декември 2020

Одобрени средства: 3.864.904 денари

Донатор и партнери: Амбасада на кралството Холандија во Скопје

Очекувани резултати:

  • Наставниците од средните училишта со добиено знаење и вештини на тема корупција, нејзините форми и антикорупциски алатки, да бидат способни да го пренесат своето знаење на своите врсници и на следната генерација ученици.
  • Зголемено познавање на средношколците за корупција, нејзините форми и антикорупциски алатки.
  • Подобрени политики за антикорупциско образование.

Настани поврзани со проектот

item

Видео: #УчимеЗаКорупцијата со Стеффонатор

Што е корупција, а што коруптивно однесување⁉️ 💰 🆕🎥Погледнете ги одговорите во видеото на популарниот јутјубер Стеффонатор, дел од нашата едукативна кампања за подигнување на свеста кај младите за корупцијата. #УчимеЗаКорупцијата

item

Повик за изработка и промоција на едукативни видеа

Отворениот повик за изработка и промоција на едукативни видеа е во рамки на проектот „Антикорупциска едукација за ученици во средно образование“ кој го имплементира Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) во партнерство со Државната комисија за спречување корупција (ДКСК) и финансиска поддршка од Амбасадата на Кралството Холандија....

item

Одржана обука за наставници во рамки на проектот „Антикорупциска едукација за ученици во средните училишта“

Институт за демократија „Социетас Цивлис“ (ИДСЦС) од 16 до 18 декември во хотел Дрим во Струга организираше обука за пилотирање на едукативни програми за борбата против корупцијата во рамки на проектот „Антикорупциска едукација за ученици во средните училишта“, имплементиран во партнерство со Државната комисија за спречување на корупцијата, со...

item

Антикорупциска едукација во средните училишта

item

Продолжен повикот за консултант за подготовка на едукативна програма за антикорупција

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје го продолжува отворениот повик за консултант за подготовка на едукативна програма во рамки на проектот „Антикорупциска едукација за ученици од средно образование“ финансиран со помош од Амбасадата на Холандија во Скопје, имплементиран од ИДСЦС во периодот 1 јануари 2019 – 31 декември...

item

Отворен повик за консултант за подготовка на едукативна програма за антикорупција

Отворениот повик за консултант за подготовка на едукативна програма е во рамки на проектот „Антикорупциска едукација за ученици од средно образование“ финансиран со помош од Амбасадата на Холандија во Скопје, имплементиран од Институт за демократија „Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во периодот 1 јануари 2019 – 31 декември 2020....