logo

Кон добро управување во државните претпријатија и независните тела

Share on facebook
Share on twitter

Институт за демократија “Социетас цивилис” (ИДСЦС) во периодот 15 јуни 2018 – 31 март 2019г. ќе го имплементира проектот „Кон добро управување во државните претпријатија и независните тела” (Improved good governance of state owned enterprises and independent state bodies) – финансиран од Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство.

Проектот ќе го анализира перформансот на јавните претпријатија, претпријатијата во државна сопственост и независните државни тела во однос на адекватноста на нивното управување и управувачки процедури, и ќе изврши проценка на тоа дали постојат процедури кои раководителите на овие институции ги прават отпорни на клиентелизам и корупција.

Целта на проектот е иницирање на промени во управувачката култура на целните институции кои би придонеле кон нивен долгорочен, одржлив развој и би овозможиле основа за подобрено внатрешно известување, која воедно би го подобрила известувањето кон државните надзорни институции и јавноста.

Проектот ќе придонесе кон подигање на свеста за доброто управување на претпријатијата во државна сопсвеност и независните државни тела, како и зголемување на информираноста за тоа како се управувани овие институции и од кого. За таа цел ИДСЦС конкретните политики ќе ги презентира пред пошироката јавност преку јавни настани, инфографици итн.

Проектот придонесува кон јавната дебата за назначување на членови на управните одбори и раководители на јавните институции и нуди информации кои го пренасочуваат фокусот на дебатата кон влијателни назначувања од понисок ранг.

Настани поврзани со проектот

Влог – Со промена на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни услуги

07.05.2020

За да се обезбеди ефикасно управување со јавните претпријатија треба...

Видео: Јавните претпријатија треба да бидат подготвени за вонредни и кризни услови

30.04.2020

https://youtu.be/r05sCR7vsUw Граѓаните очекуваат собран смет, безбедна вода за пиење и...

Со измени на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни јавни услуги

24.04.2020

Јавните претпријатија претставуваат институции со кои што граѓаните секојдневно се...

Video: Kush menaxhon me ndërmarrjet publike dhe si të përmirësohet gjendja

23.04.2020

https://youtu.be/3kk62pDUb6w Me ndryshime të ligjit për ndërmarrjet publike duhet të...

Видео: Кој управува со јавните претпријатија и како да се подобри состојбата

23.04.2020

https://youtu.be/6xNDfKozwTo Со измени на Законот за јавни претпријатија треба да...

Управувањето со јавните претпријатија е резервирано за мажите

22.04.2020

Родовата еднаквост значи дека жените и мажите, еднакво треба да...

Јавните претпријатија се управувани од луѓе со несоодветно формално образование

21.04.2020

Како доставувачи на низа основни услуги на граѓаните, јавните претпријатија...

Јавните претпријатија имаат раководни структури без доволно искуство

16.04.2020

Работата на директорот, раководителот на оддел или на целото претпријатие...

Јавните претпријатија немаат формален систем за мерење на задоволството на граѓаните од јавните услуги

14.04.2020

Граѓаните секојдневно користат разни јавни услуги кои за нив ги...

Стратешко управување на јавните претпријатија, слаба алка во јавните претпријатија

13.04.2020

Сигурно сте слушнале за стратешко планирање, сте го изучувале или...

Што може системот на јавни услуги да научи од пандемијата?

10.04.2020

Oвие тешки моменти, кога во светот владее пандемијата на COVID-19,...

Кој „тоа“ таму управува? Извештај за 2019 година

10.04.2020

Јавните претпријатија располагаат со јавни ресурси и вршат задачи од...

Kush atje po menaxhon? Raport për vitin 2019

08.04.2020

Kush atje po menaxhon? Raport për vitin 2019

Политика за спречување на корупцијата кај јавните претпријатија

08.04.2020

Јавните претпријатија не се имуни на притисок за корупција. Затоа,...

Политика за спречување на корупцијата кај јавните претпријатија

08.04.2020

Политика за спречување на корупцијата кај јавните претпријатија

Влог – Квалитетот на јавните претпријатија зависи од квалитетот на луѓето кои ги управуваат

13.02.2020

Граѓаните секојдневно се среќаваат со услуги кои ги нудат јавните...

Јавните претпријатија трошат наши пари и затоа е важно да ги управуваат најдобрите

04.02.2020

Замислете дека сте во продавница со намера да си купите...

Влог – Како до промена? Да ги избереме најдобрите за јавните претпријатија

17.01.2020

Јавните претпријатија се важни и затоа е потребно да ги...

Што кажаа јавните претпријатија за јавните претпријатија?

02.12.2019

  Јавните претпријатија претставуваат институции со кои граѓаните секојдневно се...

Çfarë thanë ndërmarrjet publike për ndërmarrjet publike?

02.12.2019

Çfarë thanë ndërmarrjet publike për ndërmarrjet publike?

Повик за услуги – изработка на анимирано видео

29.11.2019

Повикот за изработка на анимирано видео е во рамки на...

Презентирани предлог-измените на Законот за јавни претпријатија

28.11.2019

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ денеска на промотивен настан ги...

Реформа на изборот на управувачки структури во јавните и државни претпријатија

03.09.2019

Управувачките структури на јавните претпријатија и друштвата во целосна државна...

Reformë e zgjedhjes së strukturave udhëheqëse në ndërmarrjet publike shtetërore

03.09.2019

Reformë e zgjedhjes së strukturave udhëheqëse në ndërmarrjet publike shtetërore

Повик за консултантски услуги за подготовка на Секторска анализа

21.08.2019

Отворениот повик за консултантски услуги за подготовка на Секторска анализа...

Ниту едно јавно претпријатие не поминало на испит кај ДЗР

18.07.2019

Повеќето од нас некогаш сме биле на испит. Испитот наречен...

Отворен повик за промотивни услуги

12.07.2019

Отворениот повик за промотивни услуги е во рамки на проектот...

На јавните претпријатија им треба вакцинација против корупција

20.06.2019

На Јавните претпријатија им треба вакцинација против корупција

На Јавните претпријатија им треба вакцинација против корупција

20.06.2019

Замислете ја човечката популација без имунитет. Одбранбениот механизам против болести...

Отворен повик за дизајнерски услуги

06.06.2019

Отворениот повик за дизајнерски услуги е во рамки на проектот...

Отворен повик за правен експерт

09.05.2019

Отворениот повик за правен експерт е во рамки на проектот...

Отворен повик за собирач на податоци

24.04.2019

Отворениот повик за собирач на податоци е во рамки на...

Analiza e raporteve të auditimit të ndërmarrjeve publike

16.04.2019

Analiza e raporteve të auditimit të ndërmarrjeve publike

Video: Kush menaxhon me ndërmarrjet publike

08.04.2019

https://youtu.be/RhpVOdUL3h8 Projekti “Drejt qeverisjes së mirë në ndërmarrjet shtetërore dhe...

Конференција: Предизвиците и недостатоците во управувањето со јавните претпријатија

29.03.2019

Половина од луѓето кои управуваат со јавните претпријатија се почетници,...

Kush atje po menaxhon?

26.03.2019

Kush atje po menaxhon?      

Zbrazëtira procedurale në menaxhimin me ndërmarrjet publike dhe shoqatat në pronësi të plotë shtetërore

26.03.2019

Zbrazëtira procedurale në menaxhimin me ndërmarrjet publike dhe shoqatat në...

Анализа: Ревизија во јавниот сектор

26.03.2019

Анализа на ревизорски извештаи на јавни претпријатија

Анализа: Процедурални празнини во управувањето со јавните претпријатија и друштвата во целосна државна сопственост

26.03.2019

Анализа: Процедурални празнини во управувањето со јавните претпријатија и друштвата...

Видео: Кој управува со јавните претпријатија

22.03.2019

https://youtu.be/VkFT17wBMLQ Проектот „Кон добро управување во државните претпријатија и независните...

Влог – Какви луѓе ни требаат да управуваат со јавните претпријатија

20.03.2019

https://youtu.be/ohOo0iBO0uo Проектот „Кон добро управување во државните претпријатија и независните...

Инфографик: Само половина од именуваните лица во агенциите, комисиите и претпријатијата имаат доставено CV

20.03.2019

Инфографик: Само половина од именуваните лица во агенциите, комисиите и...

Инфографик: 5% од директорите и 1/3 од управните одбори се жени

20.03.2019

Инфографик: 5% од директорите и 1/3 од управните одбори се...

Инфографик: Половина од луѓето кои управуваат со јавните претпријатија се почетници

20.03.2019

Инфографик: Половина од луѓето кои управуваат со јавните претпријатија се...

Инфографик: Само половина од именуваните лица во агенциите, комисиите и претпријатијата имаат доставено CV

20.03.2019

Сите наоди од истражувањето за раководењето во Јавните претпријатија и...

Инфографик: 5% од директорите и 1/3 од членовите на управните одбори се жени

20.03.2019

Сите наоди од истражувањето за раководењето во Јавните претпријатија и...

Инфографик: Половина од луѓето кои управуваат со јавните претпријатија се почетници

20.03.2019

Сите наоди од истражувањето за раководењето во Јавните претпријатија и...

Поврзани објави