Анкета: Помалку имотните граѓани не се убедени во борбата против корупцијата

http:// Infografik – Borba protiv korupcija Infogram