logo

Анкета: Граѓаните сѐ уште сметаат дека Владата го контролира Собранието

Share on facebook
Share on twitter

Институтот за демократија во рамки на проектот „Собранието под лупа“ спроведе теренска анкета на 1000 испитаници за перцепциите на граѓаните и јавноста за работата на Собранието во периодот од јули 2016  до август 2017. Анкетата е спроведена од 8 до 29 август 2017 и се однесува на работата на два парламентарни состави, односно составот до парламентарните избори и составот избран на изборите кои се одржаа во декември 2016.

Перцепциите на граѓаните и јавноста за работата на Собранието во периодот од јули 2016  до август 2017

Поврзани објави