logo

Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази

Share on facebook
Share on twitter

Институтот за демократија „Социетас цивилис“ (ИДСЦС) во соработка со Центарот за економски анализи (ЦЕА) ќе анализираат како се спроведува процесот на проценка на влијание на регулативата (ПВР) при создавањето на законите и каква е можноста за граѓанските организации да се вклучат во создавањето на јавните политики во Македонија.

Преку проектот „Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази во Македонија“ или кратко, „ПВР во сенка“ ќе се придонесе за унапредување на доброто владеење преку вмрежување и градење на капацитети на граѓанските организации за следење и анализа на спроведувањето на ПВР.

Со проектот треба да се зголеми можноста за активно вклучување на граѓанските организации во ПВР процесот и во реформите на јавните политики преку вмрежување, инклузивни консултации и обуки.

ИДСЦС и ЦЕА во дел од активностите ќе работат на објаснување на ПВР и приближување на овој важен процес од постапката на создавање на политики до граѓанските организации и општата јавност.

Финални корисници на проектот се граѓаните на Р. Македонија. Доброто спроведување на ПВР ќе придонесе кон повисок квалитет на легислативата, зголемена вклученост на граѓаните, зголемено ниво на законска сигурност, подобро финансиско планирање и зголемена транспарентност на политичките процеси. Проектот посветува особено внимание кон создавање на врски помеѓу актерите од граѓанското општество и државните институции.

Проектни компоненти:

  • Компонента 1: Вмрежување на граѓански организации за подобра легислатива;
  • Компонента 2: Спроведување на проценка на влијанието на регулативата (ПВР) во сенка;
  • Компонента 3: Анализа на спроведувањето на ПВР во Македонија;
  • Компонента 4: Градење на капацитети на мрежи на граѓански организации за учество и надгледување на процесот на ПВР;
  • Компонента 5: Подигање на јавната свест за придобивките од ПВР и проблемите во спроведувањето.

Проектот „Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази во Македонија“ со буџет од ЕУР 332.099 е финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија со удел од ЕУР 298.889, чии активности ќе се имплементираат во период од јануари 2017 – декември 2019г.

Настани поврзани со проектот

VNR Raport – Ligji për Lobim

13.03.2020

VNR Raport - Ligji për Lobim  

ПВР – Закон за лобирање

13.03.2020

ПВР - Закон за лобирање

PROPOZIM RAPORT PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT TË RREGULLATIVËS

05.03.2020

PROPOZIM RAPORT PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT TË RREGULLATIVËS

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГУЛАТИВАТА

05.03.2020

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГУЛАТИВАТА

Состојбите и предизвиците на ПВР процесот тема на завршната конференција на проектот „ПВР во сенка“

18.12.2019

Институт за демократија „Социетас Цивлис“ (ИДСЦС) и Центар за економски...

Vlerësimi i ndikimit të rregullativave të ligjit për shfrytëzimin e të dhënave nga sektori publik

14.12.2019

Vlerësimi i ndikimit të rregullativave të ligjit për shfrytëzimin e...

Проценка на влијанието на регулативата во сенка на законот за користење на податоците од јавниот сектор

14.12.2019

Проценка на влијанието на регулативата во сенка на законот за...

ПВР во сенка: Теорија и пракса за Законот за општа управна постапка од 2015

27.11.2019

Анализата за спроведувањето на процесот на Проценката на влијание на...

ПВР во сенка – Извештај за проценка на влијанието за законот за општа управна постапка (2015)

27.11.2019

ПВР во сенка - Извештај за проценка на влијанието за...

Повик за консултантски услуги за подготовка на два интегрални ПВР извештаи

08.11.2019

Отворениот повик за консултантски услуги е во рамки на проектот...

Студиска посета во Словенија за Проценка на влијанието на регулативата

03.10.2019

Како дел од проектот Проценка на влијанието на регулативата –...

Одлука за избор на најдобар понудувач

26.09.2019

Одлука за избор на најдобар понудувач за изработка на веб...

Повик за услуги – изработка на веб-апликација

19.08.2019

Отворениот Повик за услуги - изработка на веб-апликација е во...

sobranie-zgrada

Реакција за измените на Законот за организација и работа на органите на државната управа и Законот за Влада

18.04.2019

Мрежата за подобра легислатива “РИА”, реагира против начинот на кој...

Анкета за перцепциите на граѓаните за процесот на проценка на влијание на регулативата во 2018

27.03.2019

Процесот на проценка на влијание на регулативата кој треба да...

Извештај од анкета за проценка на влијание на регулативата

27.03.2019

Извештај од анкета за проценка на влијание на регулативата -...

Проценка на влијание на регулативата (ПВР) – суштината за креирање добри закони

03.03.2019

Пред Владата да предложи донесување одреден закон треба да направи...

Анализа на измени на Закон за кривична постапка: Истражување за кривично правната регулатива помеѓу теорија и пракса

20.11.2018

Политичката криза и аферата со прислушкувањето ја наметнаа потребата за...

Анализи: Како се планираат ПВР процесите и како се спроведуваат консултациите со засегнатите страни

07.11.2018

Постоење на реален и добар план за спроведување на процесите...

Анализа: Проценка на влијанието на регулативата за употреба на јазиците во Македонија

05.11.2018

Каква е прифатеноста на Законот за употреба на јазиците кај...

Студија: Проценка на неданочни и парафискални трошоци и усогласување со регулативата

22.10.2018

Центарот за економски анализи ги анализираше неданочните трошоци на кои...

Анализа: Како министерствата спроведуваа ПВР во 2017

18.10.2018

Македонското здружение на млади правници анализираше како министерствата во 2017...

ПВР во сенка: Избран најдобар понудувач за изработка на анимирано видео

10.08.2018

Во прилог ја објавуваве одлуката за избор на најдобар понудувач...

ПВР во сенка: Повик за изработка на анимирано видео

25.07.2018

Понудувач за изработка на анимирано видео во рамки на проектот...

sobranie-zgrada

Мрежа за подобра легислатива: Jавна реакција околу неподготвувањето на ПВР за Законот за употреба на јазиците

26.01.2018

Како чинители во граѓанското општество и засегнати страни во процесите...

Инфографик: Анкета за проценка на влијание на регулатива

25.01.2018

http:// Инфографик од анкета за проценка на влијанието на регулативата...

Анкета: Проценката на влијание на регулативата останува непознат инструмент за јавноста

23.01.2018

Процесот на проценка на влијание на регулативата (ПВР) во Македонија...

ПВР во сенка: Одлука за избор на регрантисти

19.01.2018

Одлука за избот на регрантисти од Отворениот повик за доделување мали...

Анализи: Формуларите за ПВР не ја постигнуваат целта, треба да се пресметуваат и трошоците на администрацијата

15.12.2017

Центарот за економски анализи и Институтот за демократија „Социетас цивилис“...

ПВР во сенка: Два документи за јавни политики, како да се подобри ПВР во Македонија

26.09.2017

Спроведувањето на процесот на Проценката на влијание на регулативата (ПВР)...

Барање за доставување на понуди за истражување на јавно мислење во рамки на проектот „ПВР во сенка“

09.08.2017

Барање за доставување на понуди за истражување на јавно мислење...

ПВР во сенка: Отворен повик за експерт за стратешко планирање

07.08.2017

Повик за консултантски услуги за експерт за планирање на стратегија...

Конференција: Формирана „Мрежа за подобра легислатива“ за проценка на влијанието од регулативата

16.05.2017

Се формираше „Мрежа за подобра легислатива“ составена од десет граѓански...

Поврзани објави