Институтот за демократија „Социетас цивилис“ почнува постапка за избор на нов програмски директор. Заинтересираните кандидати на следниот линк можат да го преземат целосниот оглас во кој се вклучени условите односно работните задачи кои ќе треба да ги извршува програмскиот директор во управувањето со проектните и програмски активности на извршната канцеларија на ИДСЦС и потребното образование, искуство и вештини кои треба да ги поседува кандидатот за позицијата.

Кандидатите треба да достават лична и професионална биографија во ЕУ ЦВ формат и мотивациско писмо во електронски формат на мејлот contact@idscs.org.mk најдоцна до 16:00 часот на 19.11.2016 година.

Оглас за избор на програмски директор на ИДСЦС:

0401-429-oglas-za-izbor-na-programski-direktor-na-idscs