roundtable

Институтот за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје во партнерство со организациите „Група за развојни политики“ од Србија и Фондацијата „Нови политики“ од Босна и Херцеговина промовираше студија за политики „Берлински процес: Точка на кристализација на западниот Балкан“.

Студијата истражува во која мера земјите од западниот Балкан кои се учесници во Берлинскиот процес ги исполнувата обврските кои произлегоа од „Финалната декларација“ од Самитот за западен Балкан кој се одржа во Виена во 2015 година како и од „Заедничката декларација за воспоставување на регионална младинска канцеларија за соработка“ и „Декларацијата за регионална соработка и надминување на билатералните спорови“. Студијата ја анализира и улогата на граѓанските организации во Берлинскиот процес.

Студијата беше прoмовирана во Белград непосредно пред одржувањето на самитот за западен Балкан во Париз кој се одржа на 4 јули 2016.
На следниот линк можете да ја преземете студијата на англиски јазик:

Регионална студија Берлинкси процес

Проектот е финансиран од Европскиот фонд за Балканот.

Берлинскиот процес е дипломатска иницијатива поврзана со идните проширувања на Европската Унија. Иницијативата почна со Конференцијата за западен Балкан во Берлин во 2014 година. Процесот е инициран со цел да се задржи динамиката на интеграциите кон ЕУ. Берлинскиот процес е иницијатива за меѓувладина соработка со цел да се засилат врските меѓу западниот Балкан и членките на ЕУ како и да се подобри регионалната соработка околу инфраструктурниот и економскиот развој.