СДЦ – Собранието под лупа

Share on facebook
Share on twitter
sobranie plenarna

Цели, специфични цели на проектот:  Зголемување на квалитетот на политичката дебата и аргументацијата во развивањето на јавни политики и закони во Собранието на Република Северна Македонија преку набљудување на квалитетот на дебатата во Собранието и поддршка на Парламентарен институт преку стипендирање на нивната служба.

Времетраење на проект: Септември 2015 – декември 2017

Продолжување на проектот: јануари 2018 – декември 2019

Одобрени средства: € 86.226

Продолжување на проектот: 8.235.516 денари

Донатор и партнери: Швајцарска агенција за развој и соработка

Проектни активности и резултати:

  • 24 месеци набљудување и оценување на квалитетот на дебатата во Собранието со користење на Индекс за квалитет на дебата на теми од дневниот ред кои се однесуваат на јавни финансии, владеење на право, човекови права и слободи, европски интеграции и други теми за кои постои јавен интерес.
  • Спроведување на две теренски анкети за перцепциите на јавното мислење за работата на Собранието.
  • Менаџирање на фонд за стипендирање на службата на Парламентарен институт.

Резултати од проектни активности:

  • 4 полугодишни извештаи од набљудување на квалитетот на дебатата во Собранието
  • Извештаи од 2 теренски анкети за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието.
  • Кратки документи за јавни политики
  • Обучени набљудувачи за користење на Индекс за квалитет на дебата за следење на квалитет на дебата.

Настани поврзани со проектот

[zad_blog blog_style=”masonry” display_cat=”sdc-sobranieto-pod-lupa” enable_filter=”off” enable_pagination=”enable_pagination” pagination_style=”loadmore” items_per_page=”-1″ blog_excerpt_length=”20″]

Објави поврзани со проектот