logo

ТРАИН 2015

Share on facebook
Share on twitter

Програмата ТРАИН на Германскиот совет за односи со странство претставува програма за јакнење на капацитетите на млади истражувачи од тинк-тенк организациите од Западен Балкан. Преку негување на дијалог со креаторите на политики, TRAIN претставува форум за вмрежување помеѓу истражувачите и развивање на односи со носителите на одлуки. Во 2015. година ИДСЦС партиципираше во програмата а цел на поединечното истражување беше да се анализира успешноста на механизмите за пријавување на корупција.

Активностите на овој проект беа:

  1. Учество на две обучувачки работилници за пишување и застапување
  2. Учество на форум за политики со носители на одлуки во Европската Унија и Германија
  3. Изработка на анализа: „Замислете дека сте слабо платен службеник: Предизвиците во користењето механизми за пријавување на корупција во системот за контрола на корупција“

Настани поврзани со проектот

train2015-01

ИДСЦС на TRAIN семинар во Белград

28.04.2015

Оваа година, Миша Поповиќ од ИДСЦС учествува во TRAIN програмата...

Поврзани објави