ТРАИН 2015

Share on facebook
Share on twitter

Програмата ТРАИН на Германскиот совет за односи со странство претставува програма за јакнење на капацитетите на млади истражувачи од тинк-тенк организациите од Западен Балкан. Преку негување на дијалог со креаторите на политики, TRAIN претставува форум за вмрежување помеѓу истражувачите и развивање на односи со носителите на одлуки. Во 2015. година ИДСЦС партиципираше во програмата а цел на поединечното истражување беше да се анализира успешноста на механизмите за пријавување на корупција.

Активностите на овој проект беа:

  1. Учество на две обучувачки работилници за пишување и застапување
  2. Учество на форум за политики со носители на одлуки во Европската Унија и Германија
  3. Изработка на анализа: „Замислете дека сте слабо платен службеник: Предизвиците во користењето механизми за пријавување на корупција во системот за контрола на корупција“

Настани поврзани со проектот

[zad_blog blog_style=”masonry” display_cat=”train-2015″ enable_filter=”off” items_per_page=”10″ blog_excerpt_length=”20″]

Објави поврзани со проектот