logo

Агора сесии

agora start image

Институтот за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) започнува со спроведување на проектот „Агора сесии – практикување на партиципативно креирање политики“. Целта на проектот е да допринесе кон зголемено учество на македонското граѓанското општество во процесите на креирање политики од областа владеење на право (поглавја 23 и 24 од правото на Европска Унија). Земајќи ја предвид праксата на ниското учество на граѓанските организации во оваа сфера, се јавува потреба за заеднички активности врз основа на постоечки и разработени препораки кои би го засилиле притисокот врз креаторите на јавните политики во Македонија. Ваквиот притисок ќе биде остварен преку заеднички собири, Агора сесии на граѓанските организации за конципирање на релевантни препораки за јавни политики. Воедно, постои потреба и за сеопфатна евалуација на учеството на граѓанскиот сектор во процесот на подготвување на јавни политики и за таа цел во рамки на проектот ИДСЦС ќе изработи еден бриф за јавни политики и една студија која ќе го следи патот на донесувањето на законите од нацрт-текст до конечно законско решение.

Во рамки на проектот ќе биде изработена и датабаза на експерти од областа владеење на право, како и календар на јавни политики кој ќе биде достапен на веб страницата на ИДСЦС.

Проектот ќе се спроведува во периодот мај 2015 – март 2016 со вкупен буџет од 64.280 фунти. Проектот е финансиски поддржан од Британската амбасада во Скопје.

За повеќе информации погледнете го информативниот текст за проектот достапен на следните линкови: македонски и англиски

Настани поврзани со проектот

agora logo

Студија „Од нацрт до закон: Креирање политики и граѓанско учество“

04.07.2016

Jавната политика е јасно или прикриено насочена акција, утврдена и...

Agora 08
agora

Агора сесија: Прецизирани предлозите на граѓанските организации за програмата за работа на Владата

02.02.2016

Борба против корупцијата на сите нивоа, деполитизација на институциите и...

ciklus politiki za fotka

Краток документ на јавни политики: Во лавиринтите на циклусот на креирање политики

01.02.2016

Овој краток документ за јавна политика има за цел да...

mavrovo pvr ucesnici1

Организирана обука за проценка на влијание на регулатива за граѓански организации

23.12.2015

Граѓанските организации можат да влијаат и да учествуваат во создавањето...

calendar

Календар на јавни политики

23.11.2015

Институтот за демократија „Социетас цивилис“ Скопје (ИДСЦС), во рамки на...

agora start image

За ефикасно справување со корупција потребен е закон за заштита на “свиркачи”

27.10.2015

На 6 октомври 2015 година се одржа втората Агора сесија...

prva-agora-sesija

Прва Агора сесија: Партиципативно креирање политики

22.07.2015

Претставниците на граѓанските организации се согласија дека во најголем број...

vladeenje pravo

База на податоци за експерти во демократија и владеење на право во Македонија

30.06.2015

Во рамки на проектот „Агора сесии – практикување на партиципативно...

vladeenje pravo

База на податоци: Повик за вклучување на експерти од област на демократија и владеење на право

11.06.2015

Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ - Скопје (ИДСЦС) објавува повик...

agora start image

Поврзани објави