EC flag

Се повикуваат граѓанските организации да достават предлози за адресирање на препораките на Европската комисија содржани во Извештајот за напредокот на Република Макeдoнија за 2014 година.

Предлозите да бидат доставени најдоцна до 1 ноември на следната е-маил адреса: Aleksandra.Vukovic@sep.gov.mk