Настани поврзани со проектот

item

Студија на ЦЕА и ИДСЦС – Буџетските информации треба да бидат јавно достапни

Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) и Центарот за економски анализи (ЦЕА) промовираат студија за јавна политика...

item

ИДСЦС и ЦЕА идентификуваат потреба и бенефити од воведување на буџетирање по перформанси во Македонија

Буџетскиот процес во Македонија во последните 23 години во голема мера е затворен процес. Загрозени се двата основни предуслови...

item

Работилница „Транспарентно буџетирање базирано на перформанси“

На 25 и 26 ноември 2014 година, Центарот за економски анализи (ЦЕА) и Институтот за демократија „Социетас Цивилис“-Скопје (ИДСЦС)...

item

Извештај од мониторинг на транспарентноста и отчетноста на буџетските корисници

Центарот за економски анализи (ЦЕА) и Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) спроведоа мониторинг на транспарентноста и...

item

ЦЕА и ИДСЦС реализираа студиска посета во Финска за македонски државни службеници

Државни службеници од седум министерства и државни институции кои работат на планирање и извршување на буџетот во своите институции...

item

Зголемување на транспарентноста и отчетноста преку буџетирање по перформанси

Проектот „Зголемување на транспарентноста и отчетноста преку буџетирање по перформанси” го имплементираат Центар за економски анализи (ЦЕА) и Институтот...