rrppohrid

Во рамките на проектот „Европеизација преку имплементацја на правото во Западен Балкан“ на 11.09.2013 во Хотел ПЕЛА на охридското крајбрежје ќе биде организирана научна конференција со следната агенда: https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2013/09/idscs%20conference%20ohrid.pdf.