logo

Регионална коалиција за антикорупција

regionalna koalicija za antikorupcija
Share on facebook
Share on twitter

regionalna koalicija za antikorupcija

Институтот за демократија во јануари 2013 година започна со имплементација на двегодишен регионалниот проект „Граѓанско општество за добро владеење и антикорупција во Југоисточна Европа: Градење на капацитетите за мониторинг, застапување и подигнување на свеста“. Проектот се спроведува под лидерство на Центарот за изучување на демократија од Бугарија, а покрај ИДСЦС учествуваат 14 организации од Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Македонија, Косово, Црна Гора, Србија и Турција.

Главна цел на овој проект е да се придонесе кон динамизирање на граѓанско општество во регионот, да се оспособи да учествува во јавните дебати и да влијае врз политиките и процесот на донесување на одлуки во областа на антикорупцијата и доброто владеење. Преку вмрежување на овие 15 организации ќе се изгради коалиција против корупцијата и за доброто владеење во Југоисточна Европа врз основа на заедничка стратегија и согласна агенда за акција. Регионалната коалиција на организации ќе работи на подобрување на капацитетите и знаењата, мониторинг и застапеност на политиките, мерки и реформи поврзани со доброто владеење и антикорупција. Коалицијата ќе го промовира на граѓанскиот дијалог во државата и зајакнување на соработката меѓу граѓанските организации на регионално и национално ниво.

Покрај основањето на регионална коалиција за борба против корупција, овие организации ќе во циклус оддве  години ќе имплементираат Систем на следење на корупцијата во регионот, ќе вршат јавни консултации и ќе работат на подигнување на свеста на регионално ниво.

Партнери во оваа коалиција се: Албански центар за економско истражување (Албанија), Куќа на Европа (Албанија), Центар за истражувачко известување (Босна и Херцеговина), Центар за изучување на демократија (Бугарија), Сири и визионит (Косово), Институт Риинвест (Косово), Институт за демократија Социетас Цивилис-Скопје(Македонија), Македонски центар за меѓународна соработка (Македонија), Охрид институт за економски стратегии и меѓународни односи (Македонија), Центар за либерално-демократски студии (Србија), Форум за граѓански активизам Форца (Србија), Фондација за турски економски и општествени студии (Турција), Партнерство за социјален развој (Хрватска), Центар за демократска транзиција (Црна Гора), Институт Алтернатива (Црна Гора).
Исто така, асоцијативни партнери на оваа мрежа се Регионалната антикорупциска иницијатива и Косовски правен институт.

Проектот е финансиран од Европската унија.

Поврзани објави