odrzan 1

На 29.06.2012 (петок) се одржа тркалезната маса на тема „Транспарентност на општини – состојбите во Македонија низ студии на случај и поглед кон искуството од Словачка“ во организација на Институтот за Демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС) во соработка со Pontis Foundation преку програмата Slovak Aid.

Покрај активните учесници на тркалезната маса: Миша Поповиќ – Истражувач во ИДСЦС, Александар Писарев – Претставник на истражувачкиот центар „Форум“, Димче Митрески – Извршен директор на МЦМС и Владимир Мисев – Претседател на ИДСЦС, присутен беше и неговата екселенција д-р Роберт Кирнаг, амбасадор на Словачка во Македонија.

odrzan 2

odrzan 3

odrzan 4