Број 31: Регионална соработка на Западен Балкан на пат кон ЕУ и НАТО

zapaden_balkan
Share on facebook
Share on twitter
Ова издание е посветено на промоција на регионалната соработка во процесите на евро-атлантските интеграции.

zapaden_balkan

ВОВЕД

Ова издание е посветено на промоција на регионалната соработка во процесите на евро атлантските интеграции. Соработка во процесите на евро-атлантскитеи нтеграции.

balkan

АКТУЕЛНО

-За потребата од регионална соработка во регионот

Регионалната политичка соработка на Западен Балкан: кон Евро-
Атлантските интеграции како заедничка цел

– Регионална анти-корупциска иницијатива (RAI)

– Регионалната политичка соработка на Западен Балкан како начин за постигнување на заедничката цел

– Република Македонија – регионалната соработка од аспект на дипломатските и економските односи

-Регионална соработка: политичка и економска неопходност. Како да се престане со преправањето и започне со соработка: влијанието на Европската унија врз регионалната соработка на Западниот Балкан со фокус на прашањето на миграцијата

-Демократијата на Балканот

– Стратегијата на ЕУ во изградувањето на регионот на Западен Балкан: успех или неуспех?

– Европската Унија и потенцијалот на регионалната соработка во борбата против современиот тероризам

– Современиот идентитет на Западниот Балкан трансформиран во активна регионална безбедносна соработка

– Дефинирање на „југосферата“ и нејзиното значење за регионалната соработка на Западен Балкан

– Животот во инструментализиран простор

– Регионалниот пристап кон предизвиците на Југоисточна Европа преку Пактот за стабилност и Советот за регионална соработка

Списанието во електронска форма може да го преземете тука

Објави поврзани со проектот