Број 18: “Европска унија и НАТО”

Share on facebook
Share on twitter

Во овој број ќе најдете стручни текстови за реформите во судството во Република Македонија како критериум за влез во НАТО, Македонија на пат кон НАТО, како и за новите предизвици за НАТО.

Списанието во електронска форма може да го преземете тука

Објави поврзани со проектот