Број 22: “НATO по самиитот во Букурешт”

Share on facebook
Share on twitter

Во овој број ќе најдете стручни текстови за регионот на Западен Балкан по самитот во Букурешт,НАТО самитот во Букурешт-гледиште на Бугарија,македонските перспективи и предизвици на патот кон НАТО,како и за пристапот на ЕУ vis a vis Република Македонија кон вклучувањето на половото прашање во областа на вработувањето.

Списанието во електронска форма може да го преземете тука

Објави поврзани со проектот