logo

Број 20: “Економија и слободна трговија”

Во овој број ќе најдете стручни текстови за глобалнот пазар и конкурентноста, социјалната пазарна економија,Групацијата Светска Банка. Патот кон ЕУ преку развој на рурлните средини,политиката на конкуренција во рамките на преговорите за членство во Европска Унија,како и за меѓународен маркетинг.

Списанието во електронска форма може да го преземете тука

Поврзани објави