logo

Информации за проектот

Share on facebook
Share on twitter

Зајакнување на Граѓанското општество преку градење капацитети: Промоција на локалниот развој преку подобра употреба на фондовите на ЕУ” е проект кој започна со имплементација во јануари 2011 и ќе се спроведува во текот на наредните дванаесет месеци од страна на Институтот за Демократија од Скопје и партнерската организација Европски центар за развој, толеранција и соработка од Гостивар.

Проектот е финансиран од Европската Унија преку програмата Европски инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР).

Целта на проектот е да ја развие свеста за улогата на ЕУ во процесот на демократизацијата на земјата и локалниот развој, како и за претпристапните можности за финансирање за земјите кандидати за членство во ЕУ.

Начинот на кој ќе се стреми да ја исполни целта е преку промовирање дијалог и зајакнување на капацитетите на граѓанските организации и локалните владини институции при креирањето политики и за подобра апсорпција на ИПА фондовите.

Активностите ќе се спроведуваат во текот на 2011 година а истите се поделени во следните категории:

  • спроведување на дванаесет фокус групи каде учество ќе заземат претставници на граѓански организации и локалната самоуправа од осум региони во државатва (Скопје, Полог, Вардар, Пелагонија, Југо-запад, Северо-исток, Исток, Југо-исток);
  • организирање јавни настани со цел информирање на локалната заедница за можностите кои доаѓаат од ЕУ фондовите, замајќи ги предвид карактеристиките и потребите на секој регион;
  • 8 обуки за спремање проектни апликации за ИПА фондовите;
  • финална обука за идни обучувачи (избрани од најуспешните учесници на претходните обуки). Со последната активност се очекува да се постигне одржливост на проектот на подолг рок преку мултипликација на обуки од веќе обучените нови 8 обучувачи.

Настани поврзани со проектот

100 2224
dsc00130

Обука за зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Маврово

04.12.2011

Последната од циклусот обуки за подготовка на ЕУ проектни апликации...

dsc00160

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Скопје

23.11.2011

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење...

img1

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Крушево

23.11.2011

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење...

posetaprobistip2

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Пробиштип

17.11.2011

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење...

302101 228738500520525 142620519132324 629746 593551315 n

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Велес

03.11.2011

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење...

strumica1

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Струмица

03.11.2011

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење...

web2

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Струга

12.10.2011

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење...

web1

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Берово

12.10.2011

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење...

radovis

Спроведена втора активност – Јавни настани

09.10.2011

Седум јавни трибини на тема “ЕУ Фондовите - можност или...

Спроведена прва активност – фокус групи

19.04.2011

Проектот е финансиран од Европската Унија.        ...

Поврзани објави